Kraj podle nových smluv zaplatí dopravcům v tomto kalendářním roce v souhrnu o 27 milionů korun více oproti původním předpokladům.

Zástupci kraje jednali s osmi autobusovými dopravci, kteří k 31.březnu letošního roku vypověděli smlouvy na zajištění veřejné autobusové dopravy, od poloviny února. Se sedmi dopravci uzavřel kraj dohodu zhruba po týdnu, s posledním dopravcem - společností BusLine, se domluvil na podmínkách 6. března. Veškeré vyjednané dohody nyní posvětila rada Královéhradeckého kraje na svém pondělním zasedání.

První náměstek hejtmana pro oblast dopravy a silničního hospodářství Martin Červíček si dohodu s dopravci pochvaluje. Průměrná cena zajištění autobusové dopravy činila na začátku roku 31,8 korun na kilometr. „Tato cena i s finančními doplatky kraje neumožňovala plnohodnotně pokrýt mzdové nároky řidičů a náklady související s provozováním dopravy. Na základě oprávněnosti růstu těchto nákladů navyšujeme průměrnou cenu na 35 korun za kilometr,“ uvedl Červíček.

Kraj v rozpočtu počítal s úhradou 378 milionů za letošní rok. Po skončeném jednání nakonec zaplatí o 27 milionů více. „Předpokládáme, že roční kalendářní ztráta kraje bude maximálně ve výši 405 milionů korun,“ potvrdil Červíček. První náměstek hejtmana je rád, že nyní se kraj může soustředit na zajištění autobusové dopravy na území celého kraje od roku 2020 do roku 2030. Nabídky do veřejné soutěže mohou dopravci posílat do 16. května.

Osm dopravců, kteří nedávno kraji vypověděli smlouvy, zajišťuje 97 % veřejné linkové dopravy v kraji. Nová dohoda navýší náklady kraje o 27 milionů.