Jsou součástí hry, kterou pro naše čtenáře připravují studenti místního gymnázia a kterou před vánočními svátky zveřejníme. Hra je již ukončena a má několik verzí. Tu nejzdařilejší vám představíme v příštím týdnu. Pačtí ji naleznou i v periodiku Achát.