Vloni radnice zakoupila novou světelnou výzdobu za 700 tisíc, která je situována pouze do centra města, tedy na Valdštejnovo náměstí s mírným přesahem do okolních ulic (Smiřických, Palackého a Chelčického), na Valdštejnský zámek včetně všech tří nádvoří a zámeckou zahradu.

Letos bude nově vyzdobena kašna na Žižkově náměstí a nahrazeny budou i některé prvky v parku. Nasvícení se navíc dočká Biograf Český ráj.

Vánoční strom se pak rozzáří v neděli 27. listopadu. Vloni měl nasvícený Jičín velký úspěch a do adventního městečka se přijela podívat řada návštěvníků z okolí. Doufejme, že i letos svátečně naladěné pohádkové město nám přidá k předvánoční pohodě.

Vysadí nové stromy, o které budou i následně pečovat

Jičín – O nové stromy, které budou vysázeny u náhonu rybníka Kníže a nahradí uschlé z loňské výsadby, bude následně dva roky pečovat firma Obora Valdice. Zajistí listnáčům dvouletou péči, kterou předchozí dotace na výsadbu neumožňovala zafinancovat a bude udržovat i travní porost. Následná péče v letech 2017 – 2019 bude stát městskou kasu 145 tisíc korun. Zastupitel Petr Šindelář upozornil, že by bylo na místě také opravit cestu u náhonu, která je v dezolátním stavu. Protože ale tudy povede cyklostezka, radnice nechce do opravy zatím vkládat velké investice.

Koloběžky opět v Jičíně

Jičín – I v příštím roce se budou po městě prohánět koloběžky. Město podpoří projekt Jiřího Boháče z Mnichovky u Železného Brodu, který ve Valdštejnské lodžii během sezony provozoval půjčovnu koloběžek. Na aktivitu mu radnice věnuje 10 tisíc korun.