Region ve výzkumu zabodoval zejména kvalitní zdravotní péčí a školstvím, bezpečností, péčí o seniory či volnočasovými aktivitami a turismem. Výzkum zahrnuje desítky hodnocených faktorů, výsledné skóre se skládá z průměru úspěšnosti v jednotlivých oblastech a do výsledného indexu se promítají tvrdá data i reprezentativní průzkum spokojenosti mezi stovkami respondentů.

„Je to skvělý výsledek. Náš kraj se drží nahoře dlouhodobě a je znát, že jsme region, kde se dobře bydlí. Je to však i závazek,“ uvedl náměstek krajského hejtmana pro školství a sport Arnošt Štěpánek. V oblasti péče o děti a sportu se region umístil na druhém místě. Přispěl k tomu nízký počet dětí ve třídách v mateřských školách, počet dětí na učitele v základních školách, dostatek středisek volného času, kapacita základních uměleckých škol či výsledky u maturit z českého jazyka.

„Úspěch je vizitkou zřizovatelů a lidí, kteří ve školství pracují. Co se týká kraje, daří se nám propojovat učitele a ukazovat, jak lze ke vzdělávání přistupovat včetně příkladů dobré praxe,“ řekl Štěpánek, podle kterého je v oblasti školství řada věcí, které je potřeba zlepšovat.

„Problémem je rozdrobenost základního vzdělávání a čeká nás spousta práce týkající se přetížených ředitelů škol. Ti dnes musí řešit spoustu administrativy namísto toho, aby byli pedagogickými lídry. Školství nepomáhají ani škrty týkající se nepedagogických pracovníků. Další věcí jsou vzdělávací plány a také například prestiž učitelů ve společnosti,“ nastínil náměstek hejtmana.

V Králohradeckém kraji jezdí zbrusu nové vlaky, podívejte se:

Interiér nových vlaků RegioPanter. | Video: Deník/Jiří Fremuth

Královéhradecký kraj se podle dat ocitl na prvním místě v kategorii volnočasových aktivit a turismu. Kromě jiného má nejvíce kulturních akcí na tisíc obyvatel.

„S kvalitou života úzce souvisí společné trávení volného času. Je třeba nadále podporovat nabídku kulturních a sportovních aktivit, činnost spolků a obcí a rozvíjet cestovní ruch. Je fajn, když se lidé mohou potkávat, a když se v jejich okolí něco děje,“ okomentovala náměstkyně hejtmana pro sociální věci, kulturu a cestovní ruch.

Druhé místo regionu patří v bezpečnosti díky nízkému počtu trestných činů či požárů na tisíc obyvatel nebo počtu dopravních nehod. Na stříbrné příčce se region umístil i v oblasti zdravotnictví a sociálních služeb. Přispěly k tomu například dostatečné kapacity v zařízeních pro seniory.

„Co se týká lůžek v pobytových zařízeních, snažíme se v posledních letech o spolupráci s městy a dalšími poskytovateli sociálních služeb a finančně podporovat jejich záměry. Výsledky se již začínají ukazovat. Ještě nás čeká dlouhá cesta, ale myslím si, že směr je dobře nastavený a osvědčuje se,“ ohodnotila Martina Berdychová a upozornila, že Královéhradeckému kraji nehraje v oblasti péče o seniory do karet demografie.

„Pořád je co zlepšovat. Musíme dále pracovat na financování sociálních služeb. Přestože je náš kraj úspěšný, je zároveň jedním z nejstarších a potřebnost péče se bude nadále zvyšovat. Výzev je celá řada. Snad jsou výsledky srovnávacího výzkumu ukazatelem toho, že jsme se vypravili dobrým směrem,“ konstatovala náměstkyně hejtmana.

Nedostatky region zaznamenává v rozdílu mezi průměrnými mzdami u mužů a u žen, nadprůměrná je míra nezaměstnanosti a nízký je podíl čištěných odpadních vod vypouštěných do kanalizace. Nejhůře se umístil v oblasti rozvoje infrastruktury, kde mu patří jedenáctá příčka.

„Na rozvoji našeho kraje se podílejí nejen zástupci kraje, ale také obecních a městských samospráv, kteří denně usilují o to, aby se nám zde žilo lépe. Je to inspirace a velká motivace pro nás všechny, abychom v tom pokračovali, a zároveň zpětná vazba, na co se více soustředit,“ konstatoval hejtman Královéhradeckého kraje Martin Červíček.

Subjektivní spokojenost lidí s kvalitou podmínek pro život je v Královéhradeckém kraji na pátém místě ze všech 14 krajů České republiky.