„V letošním školním roce se díky tomuto projektu stravuje v našem kraji 495 dětí a pro ten příští jsme vytipovali 980 dětí,“ říká hejtman Jiří Štěpán.

Peníze čerpané z Operačního programu Potravinová a materiální pomoc pokryjí náklady na stravné v plné výši tak, jako kdyby je platili rodiče dětí.

Ilustrační fotografie.
Do mateřských škol se postupně vrací děti