Z laického pohledu malá administrativní chyba znesnadnila více než rok se rodící plán zřídit dvoukilometrovou spojnici Jičína a Železnice. Předpokládané náklady byly více než pět milionů korun, se zaplacením by ale pomohla dotace ze Státního fondu dopravní infrastruktury ve výši 85 procent. Odhadovanou cenu by navíc pravděpodobně srazilo výběrové řízení. Koridor pro pěší i cyklisty měl vést pod svahy Zebína, podél Cidliny až k železnické pile. Jeho šířka měla být tři metry, povrch by byl z hladkého asfaltu.

Právě v tom tkví problém. Proti asfaltu v přírodním prostředí se zvedla vlna odporu ze strany ekologů a aktivistů. Protestující se projevili při zářijovém veřejném zasedání zastupitelstva, a když neuspěli, obrátili se na krajský úřad s poukazem na administrativní chybu jičínského odboru dopravy. S touto výhradou uspěli.

„Jak vyplývá z rozhodnutí Krajského úřadu KHK ze dne 30. října, souhlas s provedením ohlášeného stavebního záměru Cyklostezka Jičín-Železnice, tedy jediný povolovací dokument, který město Jičín samo sobě vystavilo, obsahoval abnormální výši závažných nedostatků a pro vysokou míru nezákonnosti byl zrušen. Postup úřadu, který představitelé vedení města tolik hájili, byl shledán jako naprosto chybný a nepatřičný," napsal Pavel Kracík v otevřeném dopise. Protestující dále kritizují fakt, že vedení města skrze lokální média záměr sice prezentovali, avšak mylně deklarovali, že z administrativního hlediska je investiční akce v naprostém pořádku.

Bývalý zastupitel Miroslav Matějka, který neuspěl v říjnových komunálních volbách, přispěl do diskuse názorem, že zastupitelé byli při zářijové schůzi nedostatečně informováni. Hlasováním potvrdili záměr, který obsahoval chyby. „Je nutné říci, že řada zastupitelů, kteří hlasovali pro, tak činili na základě ujištění úředníků spadajících pod řízení tajemníka Petera Bareše a podle stanoviska projektového manažera Ladislava Bryknera," sdělil Miroslav Matějka, jenž v září byl jedním ze zastupitelů, kteří se postavili za protestující.

Na tahu je radnice
Krajský úřad má k plánu řadu připomínek. Podle něj nejde o stavbu, úřad se dopustil několika procesních chyb a stezka prý ani není ve veřejném zájmu. Protože se nejedná o stavbu, pouhé její ohlášení je nedostačující. Povolovací proces musí mít charakter územního a stavebního řízení,

Zástupci jičínského odboru dopravy oznámili, že procesní nedostatky napraví. Zároveň odmítají zmínku o rozporu s veřejným zájmem. Stezka má totiž přispět k bezpečnosti chodců a zejména cyklistů, kteří díky ní nebudou muset využívat hlavní silniční tah. Jičínská rada bude o dalším postupu jednat dnes odpoledne, zřejmě se však vůči rozhodnutí krajského úřadu odvolá. O věci bude rozhodovat ministerstvo dopravy.

Podle radnice není jisté, jak se situace okolo cyklostezky bude dále vyvíjet Jisto není ani ohledně dotace ze Státního fondu dopravní infrastruktury. „Stále jsme přesvědčeni, že lidí, kteří by stezku mezi Jičínem a Železnicí chtěli, je více než odpůrců. Teď je na nich, aby se také ozvali, k čemuž doteď neměli důvod, protože všechno bylo v pořádku," uvedl jičínský místostarosta Petr Hamáček.

Městská rada v minulosti sdělila, že názory ekologů respektuje, kritizovala je však za to, že se s protestem neozvali dříve. Odmítá, že by o záměru vybudovat asfaltovou cestu nedostatečně informovala. Zpráva se objevila v lokálních médiích.