V Ohavči hnala k volbám zdejší obyvatele možná také zvědavost. Volební místnost se totiž otevřela ve zbrusu nové radnici.

„Úřad sice ještě není hotový, protože se stavba bohužel trochu zpozdila, ale z technických důvodů se volby ve starém objektu konat už nemohly. Proto jsme pro tuto příležitost obecní úřad poprvé otevřeli veřejnosti," vysvětluje starostka Monika Stránská.

Nová radnice se nachází ve starém zrekonstruovaném rodinném domě, na jehož přestavbu obec získala dotaci z programu Obnovy venkova ve výši čtyři sta tisíc korun. Celkové náklady vyšly na zhruba necelé dva milióny korun. 

Rozestavěný nový obecní úřad mají i v Petrovičkách. Zde volby probíhají ještě ve starém objektu, ve kterém jsou ale stísněné podmínky. „Bohužel ještě nejsou hotové vnitřní prostory a neproběhla ani kolaudace. Pevně věříme a těšíme se, že další volby už budou probíhat v novém," doufá starostka Iva Frydrychová.

VĚZNICE VALDICE

Volby se dotknou i odsouzených. V případě voleb do Senátu je oprávněna hlasovat jen vězněná osoba (obviněný, odsouzený, chovanec), která je státním občanem ČR, jež alespoň druhý den voleb dosáhla věku 18 let a která je přihlášena k trvalému pobytu v obci patřící do volebního obvodu, kde jsou vyhlášeny volby za předpokladu, že je umístěna ve věznici, která má sídlo ve shodném volebním obvodu.
Ve valdické věznici se toto týká 20 odsouzených.

Ve věznici bude zřízena 1 volební místnosti na jedné z ubytoven, kam budou odsouzení naváděni. Na ubytovně se zesíleným stavebně technickým zabezpečením a ošetřovně budou vězni volit na celách do přenosné schránky.