„Nadměrná sezónní turistika zatěžuje lokality našeho regionu jako je Adršpach, Prachovské skály či Krkonoše a přináší s sebou negativní dopady. Naším cílem je zajistit potřebnou infrastrukturu a další investice pro rozvoj takových forem cestování, které jsou šetrné vůči životnímu prostředí, minimalizují negativní dopady turistiky, chrání přírodní a kulturní dědictví i místní rozmanitost,“ vysvětlila náměstkyně Martina Berdychová odpovědná za oblast sociálních věcí, kultury a cestovního ruchu.

Žadatelé tak budou moci čerpat dotační prostředky na terénní úpravy stezek a turistických tras včetně přístupových cest či lávek a také o prvky doprovodné infrastruktury v těsné blízkosti tras a turistických cílů, jako jsou zábradlí, informační tabule, odpadkové koše na tříděný odpad, toalety, lavičky, útulny, přístřešky a podobně. Některé naučné stezky v kraji jsou již v takovém stavu, že je u nich zapotřebí rekonstrukce.

Dále kraj podpoří informační systémy o počtu volných parkovacích míst u turistických cílů, online rezervační systémy, provoz minibusů a vláčků ze záchytných parkovišť, kampaně propagující šetrné dopravní prostředky, sčítače návštěvníků, monitoringy návštěvnosti či průzkumů, turnikety, vstupní branky a podobná zařízení pro regulaci a sledování návštěvnosti na turisticky exponovaných místech.

Jednou z dalších podporovaných oblastí je vodácká turistika, která má v regionu potenciál dalšího rozvoje a je v souladu s principy udržitelného cestovního ruchu. Kraj přispěje na budování přístupových mol a schodů, informačních tabulí, záchranných zařízení, edukačních tabulí, jak by se měli vodáci chovat například v místech s potenciálním ohrožením některých druhů rostlin a živočichů, toalet, odpočívadel, převlékáren či odpadkových košů. Příspěvek mohou žadatelé dostat i na projektovou dokumentaci k připravované vodácké infrastruktuře.

O příspěvky v rámci nového dotačního programu bude možné žádat od 11. ledna 2024 prostřednictvím krajského dotačního portálu dotace.khk.cz. Podpořené projekty budou muset být realizované do konce listopadu 2025.