„Přestavba pavilonu A nemocnici zastabilizuje a udělá z ní moderní zařízení do budoucna. Děláme kroky, abychom dokázali zabezpečit finanční zdroj,“ uvedl Aleš Cabicar, náměstek pro zdravotnictví Královéhradeckého kraje.

Přesný termín zahájení stavby nám nesdělil. „Myslím si, že by se mělo začít v příštím roce,“ odhaduje.

Na nutnost stavby poukazuje provozní náměstek nemocnice Jičín Josef Kubíček.

„Jednotlivé laboratoře se nacházejí ve třech budovách a v prostorách, jejichž stávající stav již nevyhovuje z hlediska provozu a hygieny současným požadavkům. Výstavba nového objektu řeší efektivní využití personálu a zdravotní techniky. Do nové budovy se dále přestěhuje oddělení hemodialýzy a stacionář onkologie s ambulancemi,“ upozorňuje Kubíček na přínos stavby.

DISPOZICE

V suterénu nového pavilonu jsou vyprojektovány prostory pro instalaci magnetické rezonance.

V prvním nadzemním podlaží tak budou soustředěny odborné ambulance, poradny, odběrová místnost laboratoří i odběrový sál transfuzní stanice.

V druhém nadzemním podlaží je umístěn centrální příjem laboratoří a laboratorní úseky oddělení klinické biochemie, hematologie a mikrobiologie. V tomto podlaží je uvažováno napojení nadzemním koridorem, spojující ostatní pavilony, především pavilon RDG.

Ve třetím nadzemním podlaží je umístěn stacionář hemodialýzy se sálem.

Čtvrté nadzemní podlaží je vyhrazeno provozu onkologického stacionáře s příslušnými ambulancemi.

PRVNÍ NA TAHU JE LÉKÁRNA

Prováděcí projektová dokumentace pro stavbu nového vstupu s vrátnicí a lékárnou je dokončena. V současnosti probíhá zapracování připomínek k předložené dokumentaci. Následně může Královéhradecký kraj vypsat veřejnou zakázku v hodnotě 34 milionů na dodavatele stavby a interiéru.

Úprava hlavního vstupu do areálu nemocnice z Bolzanovy ulice spočívá ve vybudování samostatného vjezdového a výjezdového pruhu pro motorová vozidla a vrátnice. Zároveň bude instalován systém závor pro příjezd a výjezd do a z areálu nemocnice.

Na novou vrátnici bude navazovat přízemní objekt moderní lékárny, která přispěje ke komfortu nabízených služeb Oblastní nemocnice Jičín.