Pro letošní rok se z Programu obnovy venkova 1 a 2 ucházelo o podporu celkem 165 projektů v celkové hodnotě přes 150 milionů korun.

Mezi úspěšné žadatele se zařadil Češov. „To je bomba, máme velikánskou radost," těšila se z informace, kterou si pro jistotu ověřila na krajském úřadě, místostarostka Češova Vendula Hynková. Původně totiž měla neoficiální zprávu, že na Češovské se v žádostech nedostalo. Od kraje tak vesnice s dvoustovkou obyvatel získá 400 tisíc korun na rekonstrukci a výměnu oken bývalé základní školy, ve které dnes sídlí obecní úřad. Je to padesát procent nákladů. „Jsme malou obcí, nemáme ani vodovod a větší akce bez spolufinancování nezvládneme," upozorňuje Hynková. Projekt na výstavbu vodovodu tu mají sice připraven, ale investici za více jak dvacet milionů zatím nepodpořilo ani ministerstvo zemědělství, ani kraj.

Mladějov požadoval prostředky na výměnu oken a dveří u obecního domku v Rovni, který slouží jako zázemí pro setkávání občanů a členů spolků. Uspěl. Jde o investici ve výši 150 tisíc korun (50% dotace). Čtyři sta tisíc korun by mělo získat městečko Pecka, které potřebuje opravit hřbitovní kapli. Ta je v havarijním stavu. „Jste nositelkou dobrých zpráv, to máme radost," reagoval na zprávu o získání hned dvou dotací starosta Miletína Miroslav Nosek.

Miletínští potřebují podpořit dostavbu tělocvičny, další akcí je budování chodníku na hřbitově. Na seznamu projektů zařazených do druhého dotačního programu si nejvíce peněz vyžádá stavba chodníku podél silnice II/501 v obci Veliš. Nový chodník umožní bezpečný pohyb i osobám se sníženou pohyblivostí. „Náklady jsou po výběrovém řízení 1,9 milionu, kraj nám přiřkl 600 tisíc korun," upřesnila starostka Naďa Bíšková. Smlouvy s obcemi budou podepsány po pondělním schválení zastupitelstvem. 

Projekty, podpořené krajem
POV 1 skutečné náklady              dotace
Obec Češov – Rekonstrukce budovy obecního úřadu Češov náklady 988 740 Kč        dotace 400 tis.Kč
Obec Ohaveč Rekonstrukce budovy pro sídlo obec. úřadu se společenskou místností 1 851 806 Kč     dotace 400 tis.
Obec Mladějov Výměna oken na Obecním domku Roveň 150 000 Kč      dotace 75 tis.
Město Miletín Rekonstrukce budovy tělocvičny v Miletíně 1 995 632 Kč       dotace 395 tis.
Městys Pecka Obnova hřbitovní kaple na st. parcele č. 255 v k.ú. Pecka 1 586 355 Kč     dotace 400 tis.
Obec Dobrá Voda u Hořic Revitalizace občanské vybavenosti v obci Dobrá Voda u Hořic 687 540 Kč     dotace 344 tis.
POV 2
Obec Veliš Chodník podél silnice II/501 v obci Veliš 2 314 641 Kč      dotace  600 tis.
Obec Holovousy Obnova infrastruktury obce Holovousy 1 049 323 Kč      dotace 525 tis.
Obec Jičíněves Vybudování chodníků u rodinných domků v Jičíněvsi 473 890 Kč       dotace 237 tis.
Město Železnice Oprava chodníků Železnice 889 813 Kč       dotace 440 tis.
Obec Holín Chodník podél silnice III/2816 1 503 002 Kč        dotace 600 tis.
Obec Dřevěnice Výměna svítidel veřejného osvětlení Dřevěnice 118 096 Kč      dotace 59 tis.
Město Miletín Rekonstrukce chodníku na hřbitově v Miletíně. 486 269 Kč       dotace 240 tis.
celkem dotace 4 miliony 715 tisíc korun