„Síť sociálních služeb poskytovaných v našem kraji rozšiřujeme o nový prvek, a to o službu sociální rehabilitace realizovanou pobytovou formou pro klienty s mentálním případně kombinovaným postižením. Jde vlastně o nácvik samostatného bydlení, starání se o sebe, kdy na klienty, než zvládnou odejít do zcela samostatného bydlení, dohlíží a podporují je sociální pracovníci. V tomto prostředí se lépe navozuje pohodová domácí atmosféra, což mívá pozitivní dopad na psychiku i na fyzické a mentální schopnosti klientů. Postupně se snažíme na tento moderní způsob v péči o osoby s mentálním hendikepem postupně přecházet,“ vysvětluje náměstkyně hejtmana Martina Berdychová odpovědná za sociální oblast.

Rekonstrukce domu v hradecké ulici Prokopa Holého č.p. 221 již začala a měla by trvat necelý rok a půl. Vysoutěžená firma STATING s. r. o. zde vybuduje dvě samostatné bytové jednotky sociální rehabilitace pobytovou formou, a to v podobě dvou domácností s veškerým potřebným vybavením. Stavební práce vyjdou na zhruba na 15 milionů korun včetně DPH a více jak milion kraj vynaloží na nákup nábytku a potřebné elektroniky.

Z celkové částky do výše až 85 % způsobilých nákladů by měla pokrýt evropská dotace z Integrovaného regionálního operačního programu (IROP), kdy v rámci příslušné dotační výzvy stát podporuje nákup budov, zařízení a vybavení, výstavbu a stavební úpravy, které vytvoří podmínky pro kvalitní poskytování ambulantních, terénních a pobytových sociálních služeb.