„Trvalé záštity udělujeme proto, aby pořadatelé kulturních akcí, které mají mezi odbornou i širokou veřejností obzvláště vysoké renomé, mohli lépe dlouhodobě plánovat a tím zkvalitňovat a zpestřovat jejich program. Těší mě, že se díky efektivnímu hospodaření kraje opakovaně daří navyšovat krajské finanční příspěvky na tyto významné kulturní události s republikovým, či dokonce mezinárodním přesahem. Podpořené akce jsou obsahově různorodé, zahrnují různé oblasti společenského života i rozmanité druhy umění včetně celé řady hudebních stylů, cílí na děti, teenagery, dospělé, seniory i celé rodiny a konají se napříč celým regionem,“ vysvětlila náměstkyně Martina Berdychová odpovědná za oblast kultury a cestovního ruchu.

Nejvyšší příspěvek (650 tisíc korun) letos obdrží Mezinárodní divadelní festival REGIONY v Hradci Králové, který je organizačně rozdělený na samotnou týdenní divadelní přehlídku a na souběžný doprovodný, venkovní program – ten kraj podpoří částkou 450 tisíc korun.

Dalšími podpořenými kulturně společenskými událostmi jsou: festival amatérského divadla s mezinárodní účastí Jiráskův Hronov, prestižní festival komorní hudby Za poklady Broumovska, známý mezinárodní festival Rock for People, Mezinárodní folklórní festival Červený Kostelec, trutnovský festival žánru nového cirkusu Cirk-UFF či například mezinárodní jazzový festival Jazz Goes to Town.

Trvalou záštitu rady kraje má také benefiční akce Open Air Police Symphony Orchestra, která zažádá o krajskou finanční pomoc v příštím roce, kdy se akce koná.

Letošní celková podpora je o 520 tisíc korun vyšší než v roce 2023. Jedná se o neinvestiční podporu, která pokrývá část nákladů na příklad na honoráře, propagaci, technický servis, ubytování, dopravu či pronájmy.

Akce z Jičínska s trvalou záštitou Rady Královéhradeckého kraje 2022–2025

68. Šrámkova Sobotka, 29. 6.–6. 7. 2024, 200 000 Kč
Festival Jičín – město pohádky, 11.–15. 9. 2024, 150 000 Kč
Hořice JazzNights, 30. 10.–2. 11. 2024, 100 000 Kč