Program obnovy venkova byl pro letošní rok vyhlášen ve dvou oblastech. Nejnákladnějším projektem v části určené na obnovu a údržbu venkovské zástavby a občanské vybavenosti na Jičínsku je záměr na výstavbu venkovních ploch u obecního domu v Boháňce. Na více než milionový projekt poskytne Královéhradecký kraj částku 400 tisíc korun.

V části dotačního programu, která je zaměřena na úpravu veřejných prostranství a místních komunikací, je letošní nejnákladnější akcí rekonstrukce stávajících chodníků ve Vitiněvsi, a to za 1,3 milionu korun. Královéhradecký kraj v tomto případě poskytne 600 tisíc korun.

Uspěla například i Kacákova Lhota s rekonstrukcí místní komunikace za víc jak milion korun (podpora 544 tisíc. korun), Podhradí, kde chtějí opravit veřejné osvětlení nebo městys Pecka, který hodlá za milion korun dát do pořádku místní cesty.