Tyto problémy by měla vyřešit nová přeložka silnice II/286, která povede z Robous směrem na Valdice, a jejímž investorem bude Královéhradecký kraj. Nyní vznikne soubor projektových dokumentací, na základě kterých pak bude moci kraj žádat o dotaci na zhotovení.

„Přeložka silnice II/286 bude v podstatě suplovat část obchvatu města Jičín na severovýchodní straně. Podařilo se nám získat od města územní rozhodnutí, pozemky jsou stoprocentně vykoupeny, proto můžeme začít soutěžit zhotovitele souboru projektových dokumentací. Maximální přípustná částka na tento soubor je stanovena na 4,5 milionu korun bez DPH," řekl krajský radní pro investice Josef Dvořák.

Kompletní dokumentace by pak mohla být hotova na přelomu roku. Pak může být vybudování přeložky zařazeno do seznamu plánovaných projektů pro Integrovaný regionální operační program.

DODAVATEL STAVBY?

„Pokud vše půjde tak, jak by mělo, můžeme v příštím roce vysoutěžit dodavatele stavby s odkládací podmínkou, že stavba začne, až bude přidělena dotace. Zároveň bychom mohli rovnou v příštím roce už o tuto dotaci zažádat," doplnil radní Dvořák.

Podle něj se celkové náklady na stavbu nové přeložky odhadují až na 150 milionů korun. Upřesněná částka pak vzejde z projektové dokumentace.
Přeložka by měla začínat za okružní křižovatkou silnice II/286 a křižovatkových ramp mimoúrovňové křižovatky silnice I/16 (I/35) u Robous.

Od odbočky silnice III/32843 by pak měla pokračovat přes zemědělské pozemky východním obchvatem Valdic na stávající silnici II/286 Jičín – Lomnice nad Popelkou. Délka přeložky je 3,5 kilometru. (tz)