Nejvíce prostředků si vyžádá chomutická. Potýká se totiž s nevyhovujícím stavem sociálního zařízení a příliš příkrým schodištěm, na němž může dojít k úrazu. Budova navíc nevyhovuje z hlediska požárních předpisů. Vedle těchto nedostatků má rekonstrukce zamezit energetickým ztrátám a rozšířit stavbu o nový vstup, šatnu, schodiště, úklidovou místnost a únikové požární schodiště. Výhledově se počítá s rekonstrukcí půdní vestavby, kde vznikne ložnice pro děti. K dosažení cíle napomůže dotace ve výši 600 tisíc korun. Kraj ale pošle prostředky i na školku ve Vidochově.

„Máme opravdu nevyhovující sociální zařízení a kapacitně nedostačující. Navíc nám neteče ani teplá voda," stěžuje si ředitelka zdejší mateřské a základní školy Dana Dušičková.

Budova je jinak v pořádku, problémy tu ale mají s financováním. „Máme zde jednu integrovanou žákyni. Na asistenční službu nám dlouhodobě chybí peníze. Kraj nám dává pouze dvacet tisíc, ale my potřebujeme ročně šedesát tisíc korun. Ještě že nám pomáhá zdejší obec a Nová Paka," poukazuje na nedostatky Dušičková.

Na vybraná místa vyrazila v březnu komise, posuzující skutečný stav věcí. Jejím sítem nakonec prošlo osm míst, jejichž stav ohrožuje bezpečnost uživatelů nebo výrazně překračuje hygienické normy. K nápravě přispěje 3,2 milionu korun z krajského rozpočtu.

„Částka se skládá z rezervy finančních prostředků v Programu obnovy venkova na rok 2014, což je 700 tisíc korun. Zbývající peníze jsou z nedočerpaných a vrácených finančních prostředků v programu za loňský rok," osvětlila financování Renata Fodorová z oddělení krajských dotací Krajského úřadu Královéhradeckého kraje.