První jmenovaný objezd je zatím nejméně jistý, šlo by o složitou dopravní stavbu a město o něm jedná s Ředitelstvím silnic a dálnic. Zahájení rozsáhlé a dlouhotrvající rekonstrukce by mělo začít příští nebo přespříští rok.

„Odhad celkových nákladů je 76 miliónů korun. Město z toho zaplatí asi 15,2 miliónu, ale přesná cena bude známa až z výsledků výběrových řízení," uvádí Magdaléna Doležalová, tisková mluvčí města. Opravu samotné silnice totiž zaplatí kraj, kterému silnice patří.

Přibude cyklostezka

Město dále v souvislosti s rekonstrukcí počítá s vybudování cyklostezky po obou stranách Poděbradovy ulice, s rekonstrukcí chodníků (nové budou ze zámkové dlažby) a se zvýšením bezpečnosti chodců, kteří rušnou komunikaci přecházejí.

„Ve vjezdech do Lidického náměstí budou vybudovány zpomalovací prahy. Na každém prahu má být umístěn přechod pro chodce a přejezd pro cyklisty. Před základní školou by měl být středový dělící ostrůvek," říká Doležalová.

„Povolená rychlost by se po rekonstrukci měnit neměla, má v tom ovšem hlavní slovo Policie České republiky," dodává k tomu mluvčí Královéhradeckého kraje Eva Jouklová.

Poděbradova ulice z velké části spadá do ochranného pásma památkové rezervace a prochází kolem barokního kostela Panny Marie de Salle, kulturních památek by se ale práce nijak dotknout neměly, stejně jako Lidického náměstí.

„Chodník před kostelem by měl být zúžený, aby se nezasahovalo stavebně do hřbitovní zdi a nekácely se vzrostlé stromy. Schody před kostelem se částečně zabudují do chodníku a osadí se ocelovým zábradlím," upřesňuje jičínská mluvčí.

Rozdělení do tří etap

Rekonstrukce potrvá asi tři roky a bude rozdělena do tří etap – nejprve se bude opravovat úsek od Bahna do výše zmíněného křížení ulic Poděbradovy, Raisovy a nábřeží Irmy Geisslové.

Následovat bude část silnice po konec Lidického náměstí a nakonec přijde zbylá část k výjezdu z města. Jak přesně se bude oprava provádět, zda budou uzavřeny oba pruhy a budou stanoveny objízdné trasy či zda se bude opravovat jenom jeden a dopravu budou řídit semafory, zatím není jasné.

„Královéhradecký kraj uzavřel smlouvu o spolupráci s městem Jičín a v současné době se připravuje veřejná zakázka na projektovou dokumentaci této stavby. Organizace dopravy při výstavbě se bude řešit až v rámci projektové dokumentace," říká k rekonstrukci jičínské silnice Jouklová.

Místní podnikatelé se jednoznačně přimlouvají za to, aby nebyla silnice uzavřená úplně.
„Uzavření silnice, třeba na jediný týden, by pro nás byl velký problém, kvůli zákazníkům i zásobování," řekl nám Štefan Patkoló, vedoucí cyklistické prodejny na Lidickém náměstí.

Problém zásobování

Bohuslav Buchart, majitel blízké vinotéky, je stejného názoru: „Nemohu zásobovat vrtulníkem."Prodavačka v jiné z prodejen na Poděbradově ulici nám řekla, že se k zásobování jakožto brigádnice vyjadřovat nechce, vyvýšený přechod však vítá – přesně v těch místech totiž denně přechází silnici.   Michal Zikmund