Hlavním cílem soutěže je ocenit společnosti, které kladou důraz na zaměstnávání osob ve vyšším věku, mají nastaven systém postupného odchodu do důchodu případně zaměstnávají osoby v seniorském věku. Přínos soutěže bude také v propagaci příkladů dobré praxe a zviditelnění společností, které dokážou pracovat s metodami udržování a podporou pracovních schopností starší generace. Ocenění je jednou z kategorií soutěže Buďte inspirací v Královéhradeckém kraji.

Soutěžní kategorie:

malá společnost 0–49 zaměstnanců;
střední společnosti 50–249 zaměstnanců;
velké společnosti nad 250 a více zaměstnanců.

Účastníci:

podnikatelské subjekty;
veřejná a státní správa;
neziskové organizace.

Zájemci se mohou přihlásit vyplněním tohoto soutěžního dotazníku do 31. května 2024.

Povinné podmínky pro účastníky:

historie – existence společnosti 1 rok a déle;
sídlo společnosti nebo její pobočky se nachází na území Královéhradeckého kraje;
do soutěže se nemohou přihlásit vítězové (1. místo) všech kategorií minulého ročníku soutěže.
Hodnocení účastníků soutěže:

Výhercem ocenění v každé kategorii se stane společnost s nejvyšším počtem bodů v kritériích hodnocení. Hodnoceny budou dvě oblasti:

Strategie v oblasti lidských zdrojů (váha 30 %) – do této kategorie spadá oblast Vzdělávání managementu firmy týkající se práce se zaměstnanci 55+ a Personální strategie ve vztahu k Age managementu.

Výhody pro zaměstnance 55+ (váha 70 %) – do této oblasti spadají oblasti Přechod na jinou pracovní pozici odpovídající věku zaměstnance; Vzdělávání pro osoby 55+ nad rámec vzdělávacího systému společnosti; Flexibilní formy zaměstnávání pro osoby 55+; Aktivní podpora mezigenerační spolupráce; Uvolnění pracovníků s ohledem na zajištění péče o osobu blízkou.
V rámci soutěže bude vyhlášen vždy jeden vítěz v dané soutěžní kategorii

Ocenění pro vítěze:

originální ocenění z dílny studentů a pedagogů Střední uměleckoprůmyslové školy hudebních nástrojů a nábytku, Hradec Králové;
pamětní list s uvedením kategorie a pamětní medaile;

Svaz personalistů ČR - všem výhercům poskytne členství zdarma (říjen 2024 - prosinec 2025);

voucher pro jednoho vítěze na vzdělávací akci Krajské hospodářské komory Královéhradeckého kraje dle výběru vítěze;

voucher pro jednoho vítěze na natočení podcastu Krajské hospodářské komory Královéhradeckého kraje;

řízený rozhovor pro jednoho vítěze v Rádiu Impuls;

mediální prostor v partnerských médiích: MAFRA, Východočeská televize V1, Mazagín Salonky, U NÁS V KRAJI, Portál Královéhradeckého kraje, Portál Zaměstnaný region);

dary od sponzorů: Bio Centrál, Hradec Králové, Archeopark pravěku Všestary, Saunová zahrada Salori, Hradec Králové, Aquacentrum – Městské lázně Hradec Králové.

Kompletní přehled přihlášených a výherců bude zveřejněn na webu Zaměstnaný region, kde se můžete prozatím podívat na výsledky druhého ročníku soutěže. Výhercům bude toto ocenění předáno při slavnostním vyhlášení vítězů 15. října 2024 v hotelu Nové Adalbertinum, Hradec Králové.