Prodávajícím jsou České dráhy a.s. a kupní cena je stanovena na 320 Kč za metr čtvereční. Převod vlastnictví parcely je podchycen v trojstranné smlouvě o smlouvě budoucí kupní, kterou město uzavřelo v listopadu 2015 právě s Českými drahami a Správou železniční dopravní cesty, státní organizací.

V nedávné době se uskutečnily kolejové úpravy nákladového nádraží. Postupně byly sneseny koleje, byla odstraněna drážní zařízení a také došlo k sanování půdy. Práce zajišťovala firma Chládek a Tintěra Pardubice a.s., která zvítězila ve výběrovém řízení s nabídkovou cenou přibližně 18,4 milionu Kč bez DPH. Tato akce byla podmínkou kupní smlouvy.

Požadovali ji stávající majitelé. „Protože jde o zajímavý pozemek relativně blízko centra města a protože může být využit i pro chystané autobusové nádraží, město se již dříve rozhodlo na tyto podmínky koupě přistoupit, ačkoliv šlo pochopitelně o nemalé rozpočtové náklady,“ uvedl ke koupi tiskový mluvčí města Jan Jireš. Využití lokality bude tématem ještě dalších diskuzí.