Ti novinku schválili a chtějí nařídit obecním úřadům, aby kontrolovaly, čím přikládáte do kotle. Pokud topíte dřevem nebo uhlím, pak je všechno v pořádku. Kontroloři by si měli totiž posvítit zejména na ty, kdo krmí kotle plasty, dřevotřískou, odpadky či gumou a tím znečišťují vzduch, který dýcháme.

V případě, že novela projde senátem a schválí ji i prezident, české domácnosti tak budou mít nad sebou bič v podobě kotlíkových policajtů. Pokud lidé poruší zákon nebo bude důvodné podezření, že ho porušili, budou mít obce možnost s nimi zahájit správní řízení. A pak udělit až padesátitisícovou pokutu. 
A to i tehdy, když člověk neumožní kontrolu v domácnosti. Prvním krokem by ale mělo být napomenutí hříšníka, poté by následovala revize.

Otázkou zůstává, kdo kontroly v jednotlivých obcích bude zajišťovat. Dotázaní starostové to vidí jako čirý nesmysl.
 „To bude v obci válka, podle mého je to blbost, tady si vidíme každý do talíře. Kotel by musel kontrolovat někdo ze zastupitelstva, ale domů nás nikdo nepustí. A vymáhejte po vdově padesát tisíc, když žije z jednoho důchodu a šetří si na pohřeb. Bude to rozbroj ve vsi," domnívá se dlouholetá starostka Ohařic Eva Erbanová.

Ještě více byl nad novinkou rozhorlen starosta Libošovic Vít Svoboda. „V žádném případě nebudeme chodit po domácnostech a někoho špehovat. Jestli poslanci nemají co dělat, ať si sbalí batůžek a vyrazí na kontroly sami," hněvá se nad schválenou legislativou. Podle Svobody je stejně největší problém u lidí sociálně slabších, kteří topí tím, co jim přijde pod ruku. Jak ale po nich vymáhat nějaké pokuty, když nemají peníze ani na uhlí? Svoboda tvrdí, že by stejně žádné pokuty neuhradili.

KONTROLY
Jako problematickou vnímá kontrolu domácností i starosta Kovače Pavel Kysela. „Do baráku vás nikdo nepustí a neznám nikoho, kdo by ze zastupitelů chtěl revize provádět," řekl Kysela, podle kterého ale v Kovači problém se znečišťovateli ovzduší nemají. „Slušný člověk to dělat nebude a problémový bude klást překážky," dodává. Podle Martina Mitlöhnera z Lužan je dohled nesmyslem, na druhou stranu vnímá kontrolu znečištění ovzduší jako potřebnou. „Nějaký mechanismus by měl být, ale ne tento," míní Mitlöhner.

Podobný návrh přitom už před lety vláda řešila. Tehdy jej smetla, protože upřednostnila ochranu domovní svobody. Ministerstvo si však dalo vypracovat právní analýzu, podle níž je možné právo na ochranu soukromí „prolomit" právem na ochranu zdraví a na příznivé životní prostředí, která jsou rovněž součástí Listiny základních práv a svobod.

V Česku je přes 660 tisíc domácností, které jsou stále ještě vytápěny pomocí spalování pevných paliv. A až ve čtyřech pětinách kotlů lze kvůli ručnímu přikládání pálit i odpad. Právě ten znečišťuje ovzduší nejvíce.