V současnosti Římskokatolická farnost Jičín ve spolupráci s obcí dokončuje projekt na záchranu tohoto skvostu s názvem Oprava a restaurátorské práce areálu kostela sv. Václava ve Veliši. Na akci se podařilo získat dotaci z Programu rozvoje venkova ČR ve výši devadesáti procent nákladů. Zbylých deset procent bude hradit Římskokatolická farnost Jičín a obec Veliš, každý ve výši pěti procent.

Záchranné práce za pět milionů korun úspěšně zvládla firma Kamenictví KYNO Petra Novotného. „Pozoruhodný pozdně barokní objekt se nacházel ve velmi špatném až havarijním stavu. V rámci renovace byla opravena celá polorozpadlá kamenná ohradní zeď, která obepíná areál, obnoveny byly boční kaple s nástěnnými malbami, kde se dochovaly iluzivně malované oltáře, opraveno a zrestaurováno bylo průčelí s monumentálním schodištěm a galerií šesti světců a váz," popisuje starostka Naďa Bíšková.

Dále došlo k terénním úpravám a k odvodnění celého areálu, byla provedena nová elektroinstalace a dílo bylo završeno nasvícením celého areálu.O tom, jak toto místo opět získalo na své architektonické nádheře se můžete osobně přesvědčit v sobotu od 14 hodin přímo u kostela sv. Václava, kdy tento projekt bude představen starostkou obce Naďou Bíškovou jako součást tradičního velišského posvícení. Poté budete moci strávit odpoledne u kulturního domu, kde je připraven bohatý program pro děti i dospělé.

Pro prcky je nachystána balónková show i skákací hrad, dospělým zazpívají Fratišek Nedvěd mladší, Michaela Nosková, herečka Michaela Kuklová a dostaví se imitátor Libor Petrů. Již tradičně v podvečer zahraje skupina Fiakr se svými staropražskými písničkami. Večer bude završen ohňostrojem a posvícenskou zábavou s Kantorem. Těšit se můžete i na opékané selátko.