Církevní stánek spravuje římskokatolická farnost z Lázní Bělohradu, která prostřednictvím města žádala na opravu finanční výpomoc z ministerstva kultury. Celkové náklady na renovaci jsou 371 tisíc korun, ministerstvo dotovalo akci 320 tisíci a 51 tisíc hradí farnost. Ta se ještě pokouší oslovit o příspěvek kraj.

Oprava má být hotova v závěru října, ale stavební činnost tu ještě zdaleka není u konce. Zbývá renovovat presbytář a apsidu. Vlastník církevního skvostu pak musí řešit další problém, a to porušenou statiku stavby na její severní straně, kde se po loňském suchém létu objevily praskliny.

„Musíme nechat zpracovat stavební dokumentaci a rozpočet, poté požádáme o pomoc město Bělohrad," upřesňuje Jiří Bareš, který má opravu kostela na starosti.

První zmínky o kostelu na Byšičkách nalezneme v písemných pramenech již z roku 1267, kdy na návrší stojí románský kostelík – o obci je poprvé v písemnostech zmíněno v roce 1318. Za třicetileté války obec zanikla a jediné, co z ní zbylo, je právě kostel sv. Petra a Pavla, tyčící se nad ní – v některých pověstech se uvádí, že se ves propadla do země.