Přístavba nad školní jídelnou a budování speciálních učeben za 11 milionů korun pokračuje v souladu s harmonogramem. Je reálný předpoklad, že termín do konce měsíce srpna bude dodržen, tak aby 3. září mohl být zahájen nový školní rok. „Se stavbou plánujeme ještě opravu dílen, kterou chceme řešit na základě nové smlouvy v hodnotě půl milionu korun,“ sdělil starosta Josef Táborský.
Původně se s touto opravou nepočítalo, ale v návaznosti na novou stavbu je vhodné opravit venkovní omítky, střechu, vyměnit okna a provést drobné úpravy i v interiéru.

Nové třídy

„Získáme pět nových tříd a ulehčí nám to i finančně, protože jsme pronajímali třídy v zahradnické škole,“ uvedl ředitel Pavel Berný. Kromě toho se v současné době zpracovává projektová dokumentace na víceúčelovou sportovní halu, spojovací koridor mezi školou a jídelnou a šatny se zázemím. Stavba bude řešena ve dvou samostatných etapách s celkovými náklady téměř padesát milionů korun. Pokud se podaří získat dotace na spojovací koridor od ministerstva financí, mohly by být práce zahájeny na jaře příštího roku. „Budeme rádi, když se podaří získat peníze také na další část a plynule pokračovat i na sportovní hale,“ dodal starosta.