S nástupem nového vedení na radnici svítá Kopidlenským na lepší časy. Jednou z priorit, která už dostává konkrétní podobu, je oživení města a vznik nových pracovních příležitostí, neboť jediným větším subjektem, který zde zatím vytváří pracovní místa, je firma Benko. Přitom už roku 1997 byly do územního plánu zahrnuty dvě průmyslové zóny, které marně čekaly na své využití. O pozemky ve velké průmyslové zóně (u komunikace na Kamensko), které nejsou ve vlastnictví města, ale stále patří jednotlivým majitelům, má zájem jeden z podnikatelských subjektů. V současné době zde získal první 3 hektary investor podnikající v oblasti plastové výroby pro automobilový průmysl. Plánuje zahájit výstavbu prvních objektů, které do budoucna rozšíří na další pozemky. Nyní připravuje projektovou dokumentaci.


Tři a půl hektaru pozemku mezi nádražím a kotelnou cukrovaru podél železniční trati v malé průmyslové zóně patří městu. Zde pokračují jednání s potenciálními firmami podnikajícími v oblasti kovovýroby, případně s možností řešení elektrovýroby.