Objekt se nachází nedaleko vlakového nádraží. Čistírna nahradí staré zařízení, jež bylo postaveno především pro účely cukrovaru, který je nefunkční. Zvláště kanalizace právě kvůli vysoké orientaci na cukrovar je v nevyhovujícím stavu, a tudíž výrazně omezuje možnosti rozvoje města. Polovina splaškových vod navíc směřuje přímo do Mrliny.

Finanční náklady
Jak je uvedeno výše, celkové náklady jsou 62,8 milionu korun. Další čtyři miliony Kopidlno zaplatí za doprovodné výdaje na projektovou dokumentaci, odkup příjezdové cesty, archeologický průzkum a administrativní úkony okolo dotací.

Ty pochází jednak od Evropské unie, jež přispěla částkou 48 milionu korun, jednak od kraje, který poskytl sumu pět milionů. Zbylé náklady hradí Kopidlno. K tomuto účelu si zřídilo úvěr ve výši devět milionů korun s dobou splatnosti deset let. Práce má starosti firma BAK, a. s.

Přípravy byly zahájeny v roce 2006. V září tohoto roku Kopidlenští požádají o zkušební provoz, který potrvá nejméně čtrnáct měsíců. Město jakožto akcionář jedná s Vodohospodářskou a obchodní společností Jičín o podmínkách spolufinancování čističky.

Popořadě
„Provozování kanalizace ovlivňuje fakt, že ve městě je převážně jednotný kanalizační systém. Aby byl provoz čistírny co nejvíce efektivní, bylo by vhodné vybudovat po celém městě oddílnou kanalizaci a separovat tak splaškové vody od těch dešťových. Na takovou akci nemáme prostředky, a tak budeme stavět postupně," vysvětluje místostarosta Kopidlna Václav Šimůnek.

„Půjde o dlouhodobý proces, který potrvá několik let. S každou další investiční akcí bude položena část oddílné kanalizace," informovala starostka Hana Masáková. Jako první přijde na řadu centrum města. Radnice nyní připravuje dva rekonstrukční projekty, jejichž součástí je i zbudování kanalizace. Jeden z nich se zaměří na Hilmarovo náměstí, druhý na ulice Vackova a Hilmarova.