Cross Czech je poradenská firma poskytující své služby v oblasti přípravy mezinárodních, národních i regionálních projektů financovaných ze zdrojů Evropské unie a státních programů ČR.


Občanskou záložnu hodlá městys revitalizovat částkou asi třicet milionů korun a o finanční podporu zažádal evropské fondy.


Podle slov starostky Hany Štěrbové kontrola komplexně prověřovala dokumentaci, žádost, i zda nebyla přestavba již zahájena. Některé body žádosti musely být nakonec přepracovány a přeloženy do angličtiny. Firma dokumenty znovu prověří, zašle do Bruselu a Peckovským nezbývá než opět čekat na výsledek (konečný verdikt měl původně padnout již v červnu).


Příslib dotace už městys obdržel, bohužel vlivem poklesu eura se suma 1 mil. 48 tisíc eur ponížila z 28 na 25 milionů korun, a nyní ještě více. Takže investor se nyní trápí otázkou, jak přestavbu dofinancovat.


„Urychleně jsme vypsali výběrové řízení na dodavatele, abychom si upřesnili cenu. Otvírání obálek je naplánováno na 23. července. Dokumentace nás zatím stála 60 tisíc korun. Předpokládaný termín podepsání smlouvy se máme dozvědět až v září, přitom termín dokončení akce se nemění - zůstává rok 2010. Zahájení stavby se ale posune téměř o rok,“ posteskla si starostka.