Rada města Jičín schválila výsledek veřejné zakázky na akci: Výstavba polopodzemních kontejnerů v lokalitě U Stadionu. Výstavbu zajistí firma STAVBY KOŤÁTKO s.r.o. za cenu 1 407 230 Kč včetně DPH a práce proběhnou od července do poloviny listopadu 2024. První polopodzemní kontejnery v Jičíně budou umístěny v ulici U Stadionu, na parcele č. 1122/45.

Dodavatel vybuduje pět polopodzemních kontejnerů na odpad. Do separovaných nádob se bude vhazovat směsný odpad, plast, papír, sklo a bioodpad. Jednotlivá víka budou jasně označena, jaký odpad do nádob patří. V rámci akce budou provedeny výkopové práce pro zapuštění kontejnerů do země a rozšíří se okolní zpevněné plochy.

Polopodzemní nádoby mají výhodu v tom, že jsou prostorově úspornější než klasické kontejnery. Navíc působí mnohem lépe i z estetického hlediska. Město Jičín chce projektem dále podpořit třídění odpadu v domácnostech, a pokud se nádoby zapuštěné do země osvědčí, jsou vytipována i další místa. Základní snahou je, aby co nejméně odpadu končilo ve směsných nádobách, jejichž obsah směřuje na skládku Popovice – Libec.