Zahájila ji PharmDr. Jana Třešňáková, předsedkyně správní rady Zdravotnického nadačního fondu Královéhradeckého kraje, která ocenila práci zdravotníků a vyzdvihla důležitost celoživotního vzdělávání. Letošní konference byla zaměřena na oblast vyšetřovacích metod radiologických a scintigrafie.

Ïvo Gill, lékař gastroenterologické ambulance, přednesl informace o perkutánní gastrostomii, k čemu slouží, jak se provádí a ošetřuje. Navázala firma Nutricia s klinickou perkutánní výživou do perkutánní gastrostomie. lékař Ivan Ouzký se staniční sestrou interního oddělení paní Pavlínou Pěničkovou připravili kazuistiku dvaadevadesátileté pacientky s cirkulárním vředem, který zahojili pomocí metody vlhkého hojení ran.

Sestřičky chirurgického oddělení se zabývaly bolestí pacientů, duševní hygienou a prevencí stresu u zdravotníků. Radiologické asistentky seznámily posluchače s provozem ozařoven radioterapeutického oddělení, sestřičky JIP interního oddělení pak se zvratnými příčinami u kardiopulmonální resuscitace 4H a 4T.

Oblastní nemocnice Jičín a.s. se účastní národního srovnávání nemocnic v oblasti nežádoucích událostí jako jsou pády, dekubity a další, o prvních výsledcích benchmarkingu informovala manažerka kvality Mgr. Jana Kučerová, Ph.D. Problematikou onkologických pacientů se zabývaly sestřičky interního oddělení.
Důležitou přednášku přednesla RNDr. Jaroslava Zelenková, autorka vyhlášky č. 306/2012 o podmínkách předcházení vzniku a šíření infekčních onemocnění a o hygienických požadavcích na provoz zdravotnických zařízení a ústavů sociální péče, která přítomné seznámila s aktuálním zněním vyhlášky.

Na závěr vystoupil známý psychiatr MUDr. Radkin Honzák, CSc., který se věnoval komunikaci s problémovými pacienty. Konference se zúčastnilo 241 posluchačů jak z naší nemocnice, tak z blízkého okolí. V předsálí kina se prezentovala firmy Nutricia, která seznámila účastníky s produkty klinické výživy, a firma B Braun, která se zaměřila na dezinfekci a hygienu, včetně hygieny rukou.