V České republice přitom podle oficiálních dat tyto kotle stále využívá 150 tisíc domácností, jejich celkový počet ale může dosahovat až 250 tisíc. Pokud o dotaci na výměnu kotle požádají po 1. září, můžou na dotacích přijít až o 30 tisíc korun. Celkem tak domácnosti můžou přijít o více než 3 miliardy korun.

„V současné době mohou domácnosti dostat až 130 tisíc korun na výměnu kotle za nový nebo až 180 tisíc korun na pořízení tepelného čerpadla. Nově se podpora sníží na 110 tisíc korun za výměnu kotle a 150 tisíc na tepelné čerpadlo. Pokud budeme počítat s tím, že domácností s nevyhovujícími kotli je pouze 150 tisíc, jak uvádějí oficiální čísla, znamená to pro ně celkovou ztrátu přes 3 miliardy korun,“ upozorňuje Veronika Skorunková, energetická specialistka ze společnosti V-systém, Saint-Gobain.

V některých krajích podpora klesne výrazněji

Nízkopříjmové domácnosti mohou aktuálně žádat o dotace skrze tzv. kotlíkové dotace, které vyřizují jednotlivé kraje. Některé z nich přitom motivují své obyvatele k výměně kotle speciálními bonusy. „Příkladem může být Moravskoslezský kraj, který lidem vyplácí ze svého rozpočtu speciální bonus ve výši až 20 tisíc korun, podle toho, jaké je znečištění vzduchu v dané obci. Od 1. září však bude žádosti v rámci programu Nová zelená úsporám Light vyřizovat přímo Ministerstvo životního prostředí a není jisté, zda tyto krajské bonusy zůstanou a jak budou řešeny,“ upozorňuje Veronika Skorunková. Zároveň dodává, že přístup Moravskoslezského kraje se ukázal v uplynulých letech jako jednoznačně správný. Právě tento kraj totiž přijal a vyřídil nejvíce žádostí o výměnu kotlů.

Důležité je o dotaci požádat, i když lidé nebudou mít veškeré dokumenty

Domácnostem, které budou od září používat nevyhovující kotle, hrozí ze zákona také pokuta až do výše 50 tisíc korun. Ministerstvo životního prostředí ale na tiskové konferenci avizovalo, že jeho cílem není lidi pokutovat, ale motivovat k výměně. Proto i kontroly budou minimálně zpočátku mírné a bude se při nich přihlížet i k tomu, jestli domácnost výměnu plánuje. V této souvislosti se proto všem, kdo o výměně kotle uvažují, vyplatí podat žádost do konce srpna. „Toto je podle nás jedna ze dvou nejlepších zpráv, které od ministerstva zazněly. Tou druhou je, že i když se jednotlivé dotace sníží, tak podpora ze strany ministerstva bude pokračovat. Lidé tak mají reálně ještě dva měsíce na to, aby výměnu kotle začali plánovat. Podle našich zkušeností není přitom nutné, aby měli lidé žádost připravenou na 100 %. Důležitý je termín podání žádosti. Pokud v ní budou některé věci chybět, je možné je doplnit v průběhu vyřizování žádosti,“ doplňuje Veronika Skorunková.

Nízkopříjmové domácnosti žádají na krajském úřadě, ostatní musí elektronicky

Členové nízkopříjmových domácností, kteří chtějí zažádat o výměnu kotle ještě za stávajících výhodnějších podmínek, by tak měli do konce srpna zamířit na svůj krajský úřad. Právě tam se podávají žádosti o kotlíkové dotace. „Na krajském úřadu jsou k dispozici odborníci, kteří s podáním žádosti umí poradit,“ říká Veronika Skorunková. S sebou by měli mít kromě vyplněné žádosti a fotodokumentace starého kotle i dokladu o jeho provozu a technické kontrole také potvrzení o pobírání důchodu či příspěvku na bydlení.

Lidé, kteří mezi nízkopříjmové domácnosti nespadají, musí naproti tomu o dotaci žádat elektronicky prostřednictvím Agendového informačního systému Státního fondu pro životní prostředí. „Pokud by si s podáním žádosti nevěděli rady, konzultaci by jim měla poskytnout krajská pracoviště SFŽP,“ vysvětluje Veronika Skorunková. U NZÚ nicméně stačí doložit fotodokumentaci starého kotle a další dokumenty – především revizní zprávu, kterou se dokládá provozuschopnost kotle. V rámci této dotace si lidé také mohou zažádat i o další podporu – například na zateplení – a získat tak finanční bonus za komplexní úsporná opatření.