„Slíbený úsek je po rekonstrukci včetně osmi set metrů vozovky v Revoluční ulici. Včera jsme ještě kontrolovali odstranění dopravního značení, které by mohlo řidiče mást," potvrdil nám konec omezení šéf odboru dopravy města Jičína Martin Duczynski.

Stavbyvedoucí Michal Hříbek z dodavatelské firmy ALPINE Bau z Valašského Meziříčí, která zakázku provádí, doplňuje: „V tomto týdnu bude provedeno provizorní vodorovné značení přechodů. Firma pak nastoupí na další etapu rekonstrukce silnice 2. dubna příštího roku."

Na část vozovky u železničního přejezdu, která měla být opravena letos, už pracovníci dodavatelské firmy tedy nenastoupí. Renovace frekventované cesty směrem na Železnici a Lomnici nad Popelkou bude pokračovat v Revoluční ulicí směrem k železničnímu přejezdu ve Valdicích. Úseky budou rozděleny zhruba po osmi stech metrech kvůli odlišnému řešení oprav. 

„Musíme vše zvládnout v příštím roce. Letos jsme úkol nesplnili kvůli opožděnému zahájení stavby. Místo 22. srpna jsme nastoupili 26. září," připomíná Hříbek s tím, že ke zpoždění došlo v závislosti na dalších akcích Správy a údržby silnic, která zakázku objednala.

V Jičíně tak byla zatím zrenovována kruhová křižovatka, kde byla provedena sanace a položení nových vrstev vozovky, nově byly instalovány obrubníky a přídlažba. Střed křižovatky zůstal původní. Část úseku silnice v Revoluční ulici prošla celkovou obnovou včetně konstrukčních vrstev vozovky.

V příštím roce má být zakázka kraje dokončena až ke hranicím Libereckého kraje, tedy za město Železnici k okraji Bradlecké Lhoty.

V Železnici měla oprava původně začít, odložena byla kvůli rekonstrukci části kanalizace v silnici.

DO KANÁLU MÍŘILY KAMERY

„Požádali jsme o přesun etap, neboť jsme potřebovali zjistit stav kanalizace, která leží pod vozovkou v úseku od školy po obytnou část. Po opravě silnice bychom nemohli zasahovat do nového povrchu po dobu deseti let, což nám přišlo velice riskantní. Kamerové zkoušky potvrdily naše obavy, kanalizace je zastaralá a potřebuje vyměnit," říká k průzkumu starostka Železnice Dana Kracíková. Výměna kanalizace se uskuteční na jaře příštího roku a železnickou kasu bude stát 5,2 milionů korun.

Renovace silnice za 55 milionů korun (+DPH) bude pokračovat v jedné části vozovky za plného provozu. Přes den bude dopravu řídit pracovník firmy, přes noc semafory. Protože nebude možné využít objízdné trasy, jak tomu bylo v případě zřízení objížďky v Jičíně kolem kasáren, řidiči se musí smířit s tím, že tu stráví více času čekáním ve frontách.