To by se však mohlo změnit. Právě kvůli nejasnostem o školských obvodech chce Jičín vydat novou vyhlášku. Důvodem jsou duplicity některých ulic a náměstí ve školských obvodech, které komplikují správní řízení při přijímání dětí k plnění povinné školní docházky.

Z tohoto důvodu budou vyjmuty ulice Dlouhá a Přátelství ze školského obvodu Základní školy 17. listopadu a budou ponechány v obvodu Základní školy Poděbradova. Naopak Lidické náměstí získá do svého obvodu Základní škola 17. listopadu.