Jičín

ANO 2011
1) Miroslav Kodydek
2) JUDr. Jan Malý
3) Roman Tachas
4) Mgr. Alena Stillerová
5) Radovan Sál
6) Oldřich Trávníček
7) Hana Holmanová
8) Mgr. Jiří Komárek
9) Miroslav Kosejk
10) Bc. Monika Vlachová
11) Petr Heber
12) Monika Chalupová
13) MUDr. Miloslav Skřivánek
14) Vlasta Březinová
15) MUDr. Josef Lukavec
16) Vlastimil Holman
17) MVDr. Petr Mikulecký
18) Bc. Milada Masopustová
19) Ing. Petr Rozsypal
20) Michal Pluhař
21) Eva Ulrychová

Česká strana sociálně demokratická
1) Josef Dvořák
2) Bc. Jaroslava Komárková
3) Marek Vondrák
4) Bc. Blanka Moravcová
5) Ing. Luděk Moravec
6) Bc. Karel Čejka
7) Tomáš Popek
8) Ing. Luděk Bálek
9) Bc. Jiří Jílek
10) Mgr. Zdeněk Jonáš
11) Pavel Komárek
12) Ing. Jan Vaníček
13) Tomáš Jozífek
14) Lenka Kebusová
15) Bedřich Doležal
16) Josef Moravec
17) Ondřej Dvořák
18) Marcela Mládková
19) Jarmila Víchová
20) Zdeněk Pavlík
21) Ladislav Miker

Jičín pro kulturu a sport a Strana Práv Občanů
1) Ing. Václav Matula
2) Bc. Miroslav Matějka DiS.
3) Mgr. Jan Čeliš
4) Zdeněk Kejzral
5) Ing. Michal Vlačiha
6) Radek Bernard
7) Ing. Břetislav Mizera
8) Lenka Schwenke Petrová
9) Miloš Vipler
10) Jan Vaníček, DiS.
11) Pavel Hladký
12) Lukáš Chynoranský
13) Marie Dlouhá
14) Dagmar Sejkorová
15) Petr Luh
16) Milan Vích
17) Věra Sirovátková
18) Zdeňka Motejlová
19) Jiří Machatý
20) Oldřich Zapadlo
21) Adolf Zrůst

Jičínský demokratický klub
1) Mgr. Miloš Starý
2) Mgr. Petr Šindelář
3) Ing. Petr Knápek
4) Ing. Stanislav Novák
5) Ing. Luboš Splítek
6) Dominika Prachařová
7) Ing. Jiří Bílek
8) Mgr. Josef Kužel
9) Iva Majdanová
10) Doc. RNDr. Martin Košťák
11) Bc. Lucie Pavlíčková
12) Ing. Tereza Charousková
13) Mgr. Terezie Kopecká
14) Ing. Jiří Lingr
15) Tomáš Nosek
16) Zdeněk Kalináč
17) Klára Kosáková
18) Vladimír Horyna
19) Jiří Kotlář
20) Petr Horáček
21) Vlastimil Jenček

Komunistická strana Čech a Moravy
1) Ing. Petr Kebus
2) František Svoboda
3) Petr Typlt
4) Vladimír Ulrych
5) Ing. Rostislav Jakubec
6) Mgr. Libor Kolomazník
7) MUDr. Jaromír Hrubý
8) Iveta Žmolilová
9) Hana Seifertová
10) Zbyněk Hercík
11) Jaroslav Koloc
12) Jiří Honzák
13) Ing. Josef Jebavý
14) JUDr. Vladimír Müller
15) Jan Kratochvíl
16) Milan Jirka
17) Vladimír Dydyk
18) Miroslav Borecký
19) Oluše Bucková
20) Zdena Krylová
21) Jana Janďourková

PATRIOTI pro Jičín
1) Ing. Josef Kubíček
2) Mgr. Miloslav Kůta
3) MUDr. Petr Lisý
4) MUDr. Petr Krykorka
5) Mgr. Petr Valenta
6) Bc. David Streubel
7) PharmDr. Veronika Orendášová
8) Mgr. Martina Zelingerová
9) Mgr. Aleš Babák
10) Mgr. Eva Dlouhá
11) Vratislav Maryška
12) Bc. Martin Podzimek
13) David Zelinger
14) Ing. Pavel Horčičko
15) Mgr. Petra Kodešová
16) David Ondráček
17) Andrea Matoušková
18) MUDr. Jiří Hvězda
19) Mgr. Jiří Smolík
20) Ing. Martina Benešová
21) Ing. Tomáš Král

Sdružení Občanské demokratické strany a nezávislých kandidátů
1) Ing. Ladislav Brykner
2) Renata Svobodová
3) Ing. Martin Puš
4) Eva Jandurová
5) Josef Souček
6) MUDr. Ivo Partl
7) Mgr. Zlatuše Kynčlová
8) Jan Janeček
9) Mgr. Petr Brož
10) Ing. Radmila Vávrová
11) Ladislav Havelka
12) Ing. Michal Navrátil
13) Vladislav Táborský
14) Miroslav Jiran
15) Mgr. Jana Hlaváčová
16) Mgr. Jitka Pírková
17) Adéla Slezáková
18) Vladimír Carda
19) Petr Svítek
20) Ing. Miloslav Šebík
21) Josef Letošník

Sdružení pro Jičín
1) Mgr. Petr Hamáček
2) Mgr. Luděk Havel
3) Mgr. Terezie Dubinová Ph.D.
4) Ladislav Stříbrný
5) Bc. Zuzana Kynčl
6) Vojtěch Strašík
7) Mgr. Ivana Krabcová
8) Ing. Jan Janoušek
9) Mgr. Michaela Klapková Matúšová
10) Jiří Drška
11) Ing. Pavel Hejl
12) Mgr. Jan Bartoníček
13) Mgr. Miloš Novotný
14) Mgr. Pavel Forbelský
15) Ing. Petr Vosáhlo
16) Aleš Kratochvíl
17) Jan Simeon Kaizr
18) Zuzana Kynčlová
19) Hana Tížková
20) Tereza Havlová
21) Jan Helcl

TOP 09
1) PaedDr. Ivan Truhlička
2) PhDr. Josef Novotný
3) Jiří Wilda
4) Ing. Ladislav Komárek
5) JUDr. Daniel Novotný, Ph.D.
6) Jan Košíček
7) Ing. Zdeněk Urban
8) Bc. Hana Kulhánková
9) Bc. Tomáš Frýba
10) MUDr. Jaromír Šoltys
11) Mgr. Alena Mydlářová
12) Bc. Miroslav Hnát
13) Hynek Ženatý
14) MUDr. Štefan Paška
15) Michal Salay
16) Jiří Zlatník
17) Jan Erban
18) Miroslava Rejlková
19) Bc. Igor Kotopulos
20) Robert Goldmann
21) Jaromír Svoboda

Volba pro město
1) Mgr. Milan Smolík
2) Ing. Jan Jiřička
3) MUDr. Martin Šimák
4) MUDr. Václav Šolc
5) JUDr. Alena Jirovcová
6) Vladislav Bryscejn
7) Bc. Jiří Jeník
8) Mgr. Martin Beneš
9) JUDr. Jiří Laža
10) Ing. Lenka Šulcová
11) Rostislav Vovčenko
12) Ing. Jiří Pěnička
13) MUDr. Dana Krykorková
14) Josef Ulrych
15) Eva Maria Vydrová
16) Josef Tměj
17) Petra Kličková
18) Ing. Jan Sutner
19) MUDr. Rudolf Vltavský
20) Iveta Horáková
21) Mgr. Vlastislav Matucha

Nová Paka

Křesťanská a demokratická unie – Československá strana lidová
1) Luboš Barborka

Česká strana sociálně demokratická
1) Mgr. Josef Horák

Komunistická strana Čech a Moravy
1) Mgr. František Vitoch

Občanská demokratická strana
1) Bc. Milan Pospíšil

Volba pro město
1) Mgr. Milan Pospíšil

Sportovci pro Novou Paku
1) Mgr. Josef Cogan

Otevřená radnice
1) Zdeněk Bakovský

Úsvit přímé demokracie
1) Radek Pazderník, dr. h. c.

Hořice

STRANA SVOBODNÝCH OBČANŮ (SVOBODNÍ)
1 Ing. Hugo Trkal
2 Ondřej Matyščák
3 MgA. Gabriela Ertlová
4 Mgr. Jan Zvoníček
5 Jan Folprecht

KOMUNISTICKÁ STRANA ČECH A MORAVY
1 Václav Šmatolán
2 Jana Křížová
3 Mgr. Soňa Vrabcová
4 Vladimíra Podlipná
5 František Plíšek
6 Veronika Bujáková
7 Jaroslava Hátlová
8 Jana Petráková
9 Zdeněk Hladík
10 Bohumila Kyselová
11 Jana Šulcová
12 Alena Šmatolánová
13 Olga Serlabajevová
14 Jana Dudiňáková
15 Alena Hladíková
16 Petr Markalous
17 Hana Kulichová
18 Jana Macnarová
19 Marcela Kováčiková
20 Jan Knap
21 Miloslav Taneček

VOLBA PRO MĚSTO
1 Mgr. Hana Richtermocová
2 Bc. Miroslav Vobořil
3 PhDr. Pavel Šmíd Ph.D.
4 Bc. Oldřich Kada
5 Mgr. Jaroslava Toušová
6 Jaroslav Preussler
7 Martin Sodomek
8 Mgr. Lada Štěpánková
9 Jaroslav Nosek
10 Ondřej Šťastný
11 Mgr. Radomír Machek
12 Zdeněk Kulhánek
13 Ing. Karel Rybenský
14 Hana Vlková
15 Nina Maiksnarová
16 Jiřina Kašparová
17 Ruben Richtermoc
18 Mgr. Květoslava Slepičková
19 ak. soch. Dagmar  Štěpánková
20 Veronika Šedlbauerová 
21 Ing. Antonín Chrz

ANO 2011
1 Mgr. Sabina Filáková
2 PaedDr. Markéta
Stuchlíková
3 Roman Kollár
4 Alena Fikarová
5 Helena Suchá
6 Ing. Markéta Zívrová
7 Hana Langrová
8 Mgr. Lenka Dytrychová
9 Aleš Pour
10 Vladimír Nosek
11 Mgr. Jaroslava
Hypiusová
12 Martin Holý
13 Bc. Iva Dousková
14 Markéta Malíková
15 Jan Horáček
16 Roman Brant
17 Stanislava Šubrová
18 Leoš Rudolf
19 Vladimíra Hátlová
20 Lubomír Loudil
21 Jan Málek 

ČESKÁ STRANA SOCIÁLNĚ DEMOKRATICKÁ
1 Ing. Iva Šedivá
2 Mgr. Jiří John
3 Jaroslav Pour
4 Ing. František Doležal
5 Ing. Aleš Šedivý
6 Čeněk Růžička
7 Mgr. Lenka Borovičková
8 Luděk Bret
9 Mgr. Josef Šretr
10 Martin Mikulka
11 Helena Kárová
12 Helena Folprechtová
13 Milan Lodr
14 Kristýna Nováková
15 RNDr. Ctirad Matonoha, PhD.
16 Ing. Irena Janáková
17 Mgr. Jitka Pourová
18 Vladimír Luštinec
19 Vladimír Nigrin
20 Jiří Bukvic
21 Jaroslav Voňka

ŠANCE PRO ROZVOJ
1 Aleš Svoboda
2 Jana Bouzková
3 Mgr. Roman Chalupa
4 Roman Vrťátko
5 MUDr. Pavel Sieber
6 Ing. Petr Rücker
7 Soňa Kerelová
8 JUDr. Ing. Jaroslav Švamberk
9 Petr Draslar
10 Bc. Tomáš Štayr
11 Radomír Hátle
12 Milada Bártová
13 PharmDr. Miloš Koukol
14 Ing. Jana Košťálová
Bagová
15 Mgr. Max Politzer
16 Petr Duchač Vyskočil
17 Michal Ludvík
18 Ing. Jitka Košťálová
19 Bc. Tereza Folprechtová
20 Iva Šanderová
21 Mgr. Soňa Lánská

OBČANSKÁ DEMOKRATICKÁ STRANA
1 Ivan Doležal
2 Mgr. Kamil
Kašparovský
3 Ing. Jaroslav Winter
4 Pavel Moravec
5 Stanislava Jungová
6 Bořek Jančík
7 Mgr. Vladimír Lejsek
8 Bc. Eva Kubištová
9 Jaroslav Šubrt
10 Karel Křovina
11 Lukáš Rejmont
12 Martin Sodomek
13 Mgr. Petra Kulhánková
14 MUDr. Leona Vorlová
15 Jan Křovina
16 Mgr. Lenka Chmelířová
17 Ing. Miroslav Vitvar
18 Stanislav Hovorka
19 Ing. Petr Ille
20 Tomáš Čerych
21 Tomáš Hála

HOŘIČTÍ PATRIOTI S PODPOROU TOP 09
1 Ing. arch. Martin Pour
2 Vít Kotrbáček
3 Mgr. Jan Sezima
4 Milan Ertl
5 Ing. Jan Duchač Vyskočil
6 Ing. Jan Krementák
7 Mgr. Jaroslav Kotrbáček
8 Eva Eršilová
9 Jaromír Pokorný
10 Roman Sklenář
11 Mgr. Jolana Zahradníková
12 Ing. Jan Vítek
13 Tomáš Gotvald
14 RNDr. Aneta Bílková
15 Milan Jung
16 Roman Kořínek
17 Michaela Voláková
18 Mgr. Robert Lejsek
19 Petr Šandera
20 Ondřej Kopecký, DiS.
21 Jiří Novák

Seznam kandidátů – Kopidlno

Česká strana sociálně demokratická

Ing. Hana Masáková
Josef Vodička
Lenka Nováková
Petr Albrecht
Václav Skřivánek
Ing. Josef Táborský
Pavel Tobiáš
Jaroslav Vít
Lýdie Levčuková
Miroslav Kout
Pavel Rozsypal
Hana Hyšplerová
Hana Španielová
Hana Vaníčková
Martina Vlčková

Občanská demokratická strana

Karel Komárek
Ladislav Komárek
Miloslav Černovský
Ladislav Komárek
Petr Zajcev
Tomáš Kutina
Jaroslav Plocar
David Kutina

KDU-ČSL a nezávislí občané Kopidlna a místních částí

Vladimír Letko
Jindřich Kubík
Miloslava Uzlová
Ing. Jana Minářová
Bc. Václav Šimůnek
Ing. Lenka Drncová
Mgr.BcA. Petr Gláser
Vladimíra Švorcová
Hana Slavíková
Karel Neubert
Jozefína Militká
Petr Štyler
Josef Přenosil
Darina Procházková
Mgr. Alena Říhová

SNK-Hasiči a nezávislí

Ing. Karel Žižka
Jiří Machula
Aleš Janča
Ing. Petra Albrechtová
Tomáš Uzel
David Häuszler
Ing. Petra Kinčlová
Miloš Mencl
Ludvík Jaroš
Silvie Kosinová
Hynek Konůpek
Josef Škaloud
Petr Hnát
Jaroslav Jaroš
Jaroslav Vaníček

Lázně Bělohrad

ANO 2011, politické hnutí
Kandidáti:
1. Ing. Bc. Jaroslav Kostelníček 51 let učitel Lázně Bělohrad bez pol. přílušnosti
2. Věra Šulcová 69 let učitelka Lázně Bělohrad bez pol. přílušnosti
3. Ing. Miroslava Jelínková 31 let ekonomka Lázně Bělohrad bez pol. přílušnosti
4. Bc. Filip Simon 23 let student Lázně Bělohrad bez pol. přílušnosti
5. Ing. Ilona Horáčková 52 let obsluha čerpací stanice Horní Nová Ves bez pol. přílušnosti
6. Oldřiška Trnková 68 let důchodce Lázně Bělohrad bez pol. přílušnosti
7. Bc. Tomáš Nekovařík 25 let student Horní Nová Ves bez pol. přílušnosti
8. Martin Kittler 35 let programátor svářecích strojů Lázně Bělohrad bez pol. přílušnosti
9. Pavel Lami 40 let podnikatel Lázně Bělohrad bez pol. přílušnosti
10. Jiří Šturma 46 let OSVČ Lázně Bělohrad bez pol. přílušnosti
11. Jaroslav Lorenc 40 let OSVČ Lázně Bělohrad bez pol. přílušnosti
12. Bc. Monika Jarošová 39 let učitelka MŠ Lázně Bělohrad bez pol. přílušnosti
13. Petr Linhart 47 let OSVČ Lázně Bělohrad bez pol. přílušnosti
14. Pavlína Vaníčková 45 let sekretářka Lázně Bělohrad bez pol. přílušnosti
15. Věra Malá 60 let staniční sestra Dolní Nová Ves bez pol. přílušnosti

ČESKÁ STRANA SOCIÁLNĚ DEMOKRATICKÁ, politická strana
Kandidáti:
1. Václav Holubička 80 let důchodce Lázně Bělohrad ČSSD
2. Zdeněk Hátle 68 let důchodce Lázně Bělohrad bez pol. přílušnosti
3. Eduard Čeliš 69 let důchodce Lázně Bělohrad bez pol. přílušnosti
4. Miluše Štofirová 60 let důchodce Lázně Bělohrad bez pol. přílušnosti
5. Jana Drobná 41 let dámská krejčová Dolní Nová Ves bez pol. přílušnosti
6. Milan Žáček 61 let státní zaměstnanec Prostřední Nová Ves bez pol. přílušnosti
7. Eva Šecová 67 let důchodce Prostřední Nová Ves bez pol. přílušnosti
8. Jan Jiřička 62 let řidič z povolání Lázně Bělohrad bez pol. přílušnosti

KOALICE TOP 09 a STRANA SVOBODNÝCH OBČANŮ, koalice politických stran
Kandidáti:
1. RNDr. Jan Šebelík 59 let OSVČ Lázně Bělohrad Strana svobodných občanů
2. Ing. Jaroslav Jirásko 47 let ředitel školy Lázně Bělohrad bez pol. přílušnosti
3. Vlastimil Matouš 56 let provozní manažer Dolní Nová Ves bez pol. přílušnosti
4. Pavlína Štěpánková 23 let office manager Lázně Bělohrad bez pol. přílušnosti
5. Petr Hoška 19 let student Lázně Bělohrad bez pol. přílušnosti
6. Karel Balšan 25 let projektant -OSVČ Brtev bez pol. přílušnosti
7. Jana Sallmannová 47 let obchodně provozní pracovnice Horní Nová Ves bez pol. přílušnosti
8. Tomáš Lacina 23 let student VŠ Lázně Bělohrad bez pol. přílušnosti
9. Jana Žočková 20 let studentka VŠ Horní Nová Ves bez pol. přílušnosti
10. Alena Teimerová 53 let OSVČ a učitelka Prostřední Nová Ves bez pol. přílušnosti
11. Emil Staněk 55 let řidič Horní Nová Ves bez pol. přílušnosti
12. Aleš Jerie 28 let VIP manager Prostřední Nová Ves bez pol. přílušnosti
13. Ing. Daniela Reumannová 48 let projektový manažer Lázně Bělohrad bez pol. přílušnosti
14. Zdenka Molnárová 53 let OSVČ Lázně Bělohrad bez pol. přílušnosti

KOMUNISTICKÁ STRANA ČECH A MORAVY, politická strana
Kandidáti:
1. Vlastimil Dlab 62 let podnikatel Horní Nová Ves bez pol. přílušnosti
2. Ing. Jaroslav Fejfar 59 let podnikatel Dolní Nová Ves bez pol. přílušnosti
3. Václav Svatý 60 let OSVČ Lázně Bělohrad KSČM
4. Jitka Kopecká 39 let dělnice Lány bez pol. přílušnosti
5. Jaroslava Kunčíková 61 let důchodce Lány bez pol. přílušnosti
6. Lenka Fejfarová 57 let účetní Dolní Nová Ves bez pol. přílušnosti
7. Pavel Kořínek 32 let dělník Horní Nová Ves bez pol. přílušnosti
8. Božena Choulíková 60 let důchodce Horní Nová Ves bez pol. přílušnosti
9. Renata Dlabová 32 let úřednice Horní Nová Ves bez pol. přílušnosti
10. Vladimír Říha 64 let důchodce Lázně Bělohrad KSČM
11. Monika Dolenská 44 let analytik výroby Lázně Bělohrad bez pol. přílušnosti
12. Josef Klapka 66 let důchodce Lázně Bělohrad KSČM
13. Zdenka Šubrová 66 let důchodce Horní Nová Ves KSČM
14. Zdeňka Kňourková 74 let důchodce Lázně Bělohrad KSČM
15. Miroslav Kořínek 83 let důchodce Horní Nová Ves KSČM

KŘESŤANSKÁ A DEMOKRATICÁ UNIE -ČESKOSLOVENSKÁ STRANA LIDOVÁ, politická strana
Kandidáti:
1. Ing. Jiří Bareš 56 let technik Dolní Nová Ves KDU - ČSL
2. Luboš Bičiště 37 let provozní vedoucí Dolní Nová Ves bez pol. přílušnosti
3. Ing. Tomáš Jirásko 45 let technik Lázně Bělohrad KDU - ČSL
4. Ing. Michael Reumann, IWE 50 let manažer Lázně Bělohrad bez pol. přílušnosti
5. Václav Vitvar 53 let dělník Lázně Bělohrad KDU - ČSL
6. Miloslav Braun 59 let tesař Horní Nová Ves bez pol. přílušnosti
7. Vojtěch Jirásko 19 let student Lázně Bělohrad bez pol. přílušnosti
8. Ludvík Golcoň 66 let důchodce Lázně Bělohrad bez pol. přílušnosti
9. Jiří Knězáček 49 let instalatér Lázně Bělohrad bez pol. přílušnosti
10. Bc. Anežka Barešová 24 let studentka Dolní Nová Ves bez pol. přílušnosti
11. Jan Honek 66 let důchodce Horní Nová Ves bez pol. přílušnosti
12. Marie Špirhanzlová 42 let podnikatelka Lázně Bělohrad bez pol. přílušnosti
13. Magdaléna Vitvarová 55 let pedagogický asistent Lázně Bělohrad KDU - ČSL
14. Hana Steinerová 52 let v domácnosti Lázně Bělohrad KDU - ČSL
15. Šárka Rubínová 40 let úřednice Dolní Nová Ves KDU - ČSL

SDRUŽENÍ NEZÁVISLÝCH KANDIDÁTŮ BĚLOHRADSKO, sdružení nezávislých kandidátů
Kandidáti:
1. Jiří Bičiště 43 let místostarosta Dolní Nová Ves bez pol. přílušnosti
2. Ing. Jiří Wagenknecht 48 let podnikatel Lázně Bělohrad bez pol. přílušnosti
3. Ing. Ondřej Trávník 33 let odborný poradce Lázně Bělohrad bez pol. přílušnosti
4. Alena Kuželová, DiS. 33 let knihovnice Brtev bez pol. přílušnosti
5. Vojtěch Lámr 29 let odhadce Lázně Bělohrad bez pol. přílušnosti
6. Milan Kluz 46 let
vedoucí prototypové
dílny Lázně Bělohrad bez pol. přílušnosti
7. Jana Feixová 54 let ředitelka MŠ Horní Nová Ves bez pol. přílušnosti
8. Tomáš Marek 32 let obchodní referent Lázně Bělohrad bez pol. přílušnosti
9. Oto Černý 52 let finanční poradce Lázně Bělohrad bez pol. přílušnosti
10. MUDr. Tomáš Kosina 39 let stomatolog Dolní Nová Ves bez pol. přílušnosti
11. Vratislav Kyzlink 52 let podnikatel Lázně Bělohrad bez pol. přílušnosti
12. Jiří Ulver 44 let obchodník OTIS,a.s. Lány bez pol. přílušnosti
13. Jitka Záňová 56 let účetní Horní Nová Ves bez pol. přílušnosti
14. Bohdan Kiec 45 let podnikatel Lázně Bělohrad bez pol. přílušnosti
15. Libor Suchý 55 let podnikatel Brtev bez pol. přílušnosti

STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ, politické hnutí
Kandidáti:
1. Ing. Pavel Šubr 55 let starosta Lázně Bělohrad bez pol. přílušnosti
2. Jan Pavlásek 40 let policista Lány bez pol. přílušnosti
3. Ing. Radim Kalfus 59 let manažer Lázně Bělohrad bez pol. přílušnosti
4. Jana Balšanová 49 let projektantka Brtev bez pol. přílušnosti
5. Ing. Jiří Ulver 69 let
odborný lesní
hospodář Brtev bez pol. přílušnosti
6. Mgr. Martin Menčík 38 let učitel Lázně Bělohrad bez pol. přílušnosti
7. Lubomír Hoška 60 let podnikatel Lázně Bělohrad bez pol. přílušnosti
8. MUDr. Jiří Fink 44 let lékař Lázně Bělohrad bez pol. přílušnosti
9. Ladislav Stuchlík 57 let vedoucí MKS Horní Nová Ves bez pol. přílušnosti
10. Mgr. Dagmar Kulhánková 50 let učitelka Hřídelec bez pol. přílušnosti
11. Milan Šulc 48 let elektromechanik Lázně Bělohrad bez pol. přílušnosti
12. Kateřina Lejdarová 35 let podnikatelka Lázně Bělohrad bez pol. přílušnosti
13. Ing. Karel Houfek 61 let podnikatel Brtev bez pol. přílušnosti
14. MUDr. Alena Havlatová 58 let zubní lékařka Prostřední Nová Ves bez pol. přílušnosti
15. Luděk Vaníček 46 let podnikatel Lázně Bělohrad bez pol. přílušnosti

VÝCHODOČEŠI, politické hnutí
Kandidáti:
1. Jan Flégl 44 let policista Brtev bez pol. přílušnosti
2. Miroslav Špicar 64 let důchodce Lázně Bělohrad bez pol. přílušnosti
3. Radoslav Břízek 58 let školník Prostřední Nová Ves bez pol. přílušnosti
4. Jiří Čeřovský 59 let OSVČ - elektrikář Prostřední Nová Ves bez pol. přílušnosti
5. Pavel Dědic 44 let obchodní zástupce Lázně Bělohrad bez pol. přílušnosti
4
6. Michaela Čechová 40 let OSVČ - pohostinství Lány bez pol. přílušnosti
7. Mgr. Danuše Fléglová 66 let učitelka Brtev bez pol. přílušnosti
8. Dr. Theodor Štofira 64 let OSVČ - lázeňství Lázně Bělohrad bez pol. přílušnosti
9. Josef Rýdl 38 let vedoucí provozu Lázně Bělohrad bez pol. přílušnosti
10. Jiří Dědic 47 let obchodní zástupce Lázně Bělohrad bez pol. přílušnosti
11. Stanislav Hoška 59 let řidič Dolní Nová Ves bez pol. přílušnosti
12. Jan Munzar 35 let obchodník Horní Nová Ves bez pol. přílušnosti
13. Jaroslav Puš 56 let řidič - automechanik Horní Nová Ves bez pol. přílušnosti
14. Vladimír Dvořák 44 let řidič Dolní Nová Ves bez pol. přílušnosti
15. Miloslav Huťa 45 let OSVČ - stavebnictví Lázně Bělohrad bez pol. přílušnosti
V Lázních Bělohradě dne 15. srpna 2014
Mgr. Jitka Košťálová
tajemnice