Na to by se měli zeptat svých voličů především kandidáti do blížících se komunálních voleb, kteří nyní představují své vize do budoucna ve volebních programech.

V Sobotce kandiduje v říjnových volbách pět uskupení. Podle pořadového čísla je na prvním místě Česká strana sociálně demokratická s lídrem Jaroslavem Šolcem. Ten působil na radnici v minulém volebním období jako místostarosta.

Křesťanská demokratická unie – Česká strana lidová postavila na první místo kandidátky Jana Jiráska. Současný starosta Stanislav Tlášek je na čtvrtém místě této kandidátky. Sám by rád předal žezlo mladším, starostování už chce pověsit definitivně na hřebíček. Práce v zastupitelstvu se prý ale nevzdává.
Občanská demokratická strana a nezávislí prezentuje Petr Hejn.

Také TOP 09 postavila patnáctičlennou kandidátku včele s Luborem Jenčkem.
Dalším subjektem je Živá Sobotka s Janem Janatkou, současným místostarostou.

Při posledních volbách v roce 2010 se v Sobotce utkalo o přízeň voličů šest stran – ČSSD, KSČM, KDU – ČSL, TOP 09, SNK Živá Sobotka a ODS.
Po čtyřech mandátech získaly SNK a TOP 09, po třech ČSSD a KDU – ČSL a jeden hlas ODS. Komunisté se na radnici neprobojovali. Jak dopadnou blížící se říjnové volby, o tom rozhodnou především sami Soboťáci tím, komu dají svůj hlas.

Koho máme na radnici:
Seznam členů zastupitelstva města Sobotky – zastupitelstvo je patnáctičlenné, rada pětičlenná. Starostou je druhé volební období Stanislav Tlášek (KDU-ČSL), místostarostou Jan Janatka (SNK Živá Sobotka).
Renata Bašová, zastupitelka TOP 09
Bc. Jan Janatka, místostarosta SNK Živá Sobotka
Ing. Lubor Jenček, radní TOP 09
Ing. Jan Jirásek, zastupitel KDU-ČSL
Mgr. Jana Knapová, zastupitelka KDU-ČSL
Mgr. Slavomír Kolomazník, zastupitel ČSSD
Pavel Kozák, zastupitel ODS
Ing. Petr Macoun, zastupitel SNK Živá Sobotka
Irena Mikulecká, zastupitelka ČSSD
Bc. Luboš Patka, radní TOP 09
Martin Picek, zastupitel TOP 09
Jaroslav Šolc, zastupitel ČSSD
Barbora Špicarová Stašková, M.A. radní SNK Živá Sobotka
Dana Vejnárková, zastupitelka SNK Živá Sobotka
Stanislav Tlášek, starosta KDU-ČSL

Jaké problémy je potřeba prioritně řešit v Sobotce, na to jsme se dnes zeptali samotných lídrů jednotlivých uskupení.

Otázky pro lídry stran: Budete prosazovat stavbu kruhové křižovatky u školy a vytěsnění dopravy z náměstí? Co je podle vás největším problémem Sobotky, jaké navrhujete řešení?

Jaroslav Šolc,
zaměstnanec technického střediska, 60 let
ČSSD

1. Už jsme jednali s krajem, aby dal příkaz k přípravě projektu ke stavebnímu řízení. Autobusovou dopravu v centru bych zatím zachoval, alespoň zastávku, do budoucna je ale potřeba najít vhodné místo, kam autobusy odsunout, třeba do Tyršovy ulice.
2. Problémem vidím nedostatek míst v mateřské škole, určitě budu usilovat o navýšení kapacity. Dále chci prosadit rozšíření bezdrátového rozhlasu do satelitních obcí, každá z nich by měla mít i kvalitní pitnou vodu. Potřebná je rekonstrukce náměstí, odkanalizování starší zástavby a oprava místních komunikací.

Jan Jirásek, 
OSVČ,
43 let
Křesťanská demokratická unie – Česká strana lidová

1. Prosazovat křižovatku ano. Bohužel, tato stavba není v gesci našeho města, ale kraje, a občané Sobotky ji už jednou svojí peticí zastavili. Náměstí se odlehčí, až bude postaven „Čálovický obchvat".
2. Investice v desítkách milionů pod zem do kanalizace byly potřebné, ale „nejsou vidět". Chceme více podporovat místní spolky a sdružení, abychom si zpříjemnili i život nad zemí.

Petr Hejn, OSVČ,
45 let
Občanská demokratická strana

1. Ano, je to jeden z bodů našeho volebního programu.
2. Chybí volně přístupné hřiště pro mládež, čerpací stanice PHM, multifunkční prostory pro kulturní akce a nové veřejné WC na požadované úrovni. Vhodné pozemky i budovy jsou v majetku města a jejich navrhované využití je v souladu s územním plánem města.

Lubor Jenček,
stavební projektant,
38 let
TOP 09

1. Kruhová křižovatka bude efektivním řešením ve spojení se spojkou směrem na Čálovice, kromě zvýšení bezpečnosti u školy a školky odlehčíme centru města. Takovéto ucelené řešení samozřejmě podpořím
2. Kromě „stálic" typu oprava náměstí, zklidnění dopravy, absence sportoviště, atd. vystupuje aktuálně do popředí bezpečnost ve městě. Problém je, že na nezákonné jednání můžete reagovat jen zákonnými prostředky. To není lehká pozice, která by skýtala jednoduchá řešení. Nicméně to řešit budeme muset.

Jan Janatka,
místostarosta, 38 let
Živá Sobotka

1. Kruhovou křižovatku vidím jako smysluplnou pouze ve spojitosti s tzv. Čálovickou spojkou, vytěsnit dopravu z náměstí nelze, lze jen upravit náměstí a způsob parkování.

2. Problémů je několik, patří mezi ně vzhled města (chátrající domy, rozbité ulice a chodníky), nedostatek parcel pro výstavbu a absence stadionu s multifunkčním hřištěm.

ANKETA S OBČANY: Co vnímáte jako největší problém Sobotky?

Jindřich Vrána
Sobotka
Já vidím jako velký problém řešení kanalizace pro dvacet obyvatel, žijících u bývalé Fruty. Ze septiků tady zakázali odtok do kanalizace, tak jak se to bude řešit?

Petra Florianová
Rakov
Sobotka mi připadá hezká, já jsem tu spokojená, děti tu chodí do školy, je tu dostatek obchodů.

Josef Jindra
Sobotka
Chybí tu sobotecká vlastní tvůrčí kultura. Sobotka nezpívá, nehraje divadlo, nerecituje. Byl bych rád, kdyby se to změnilo a současná vedoucí střediska se o to snaží.

Marie Pěničková
Sobotka
Mám radost z opravených chodníků u zdravotního střediska, zateplené školky. Co bychom potřebovali, tak zlepšit přístupovou cestu k penzionu pro seniory.

Ladislav Jirků
Sobotka
Je tu řada problémů, které je nutné řešit, jako například stadion. Ten by potřeboval větší úpravu, pak náměstí, kde město nevybírá parkovné a přichází tak o peníze.