Bačalky (účast: 29,92%)
ANO 2011 44,44%, ČSSD 11,11%, KSČM 8,33%, ODS 8,33%, Piráti 8,33%, SSD 5,55%

Bašnice (účast: 10,56%)
ČSSD 17,64%, ODS 17,64%, KSČM 11,76%, ANO 2011 11,76%, SZ 11,76%, SSD 11,76%

Běchary (účast: 9,5%)
ANO 2011 42,1%, ČSSD 15,78%, TOP09&STAN 10,52%, ODS 10,52%, HSS 10,52%, SSD 5,26%

Bílsko u Hořic (účast: 32,99%)
ANO 2011 18,75%, SSD 15,62%, ČSSD 12,5%, KDU-ČSL 9,37%, TOP09&STAN 9,37%,
Úsvit 6,25%

Boháňka (účast: 29,21%)
ODS 19,23%, ANO 2011 17,3%, TOP09&STAN 13,46%, KSČM 13,46%, ČSSD 9,61%, Piráti 7,69%

Borek (účast: 23,61%)
ODS 29,41%, Úsvit 23,52%, TOP09&STAN 17,64%, ČSSD 17,64%, ANO 2011 11,76%, SNK ED 0%

Brada-Rybníček (účast: 40,35%)
ANO 2011 30,43%, TOP09&STAN 19,56%, ČSSD 10,86%, KDU-ČSL 8,69%, SZ 6,52%, SP&NO! 4,34%

Březina (účast: 19,77%)
TOP09&STAN 35,29%, ANO 2011 23,52%, KDU-ČSL 17,64%, ODS 11,76%, SZ 11,76%, SNK ED 0%

Bříšťany (účast: 21,9%)
TOP09&STAN 23,91%, ČSSD 19,56%, ANO 2011 15,21%, ODS 8,69%, Úsvit 6,52%, KDU-ČSL 4,34%

Budčeves (účast: 12,14%)
KSČM 25%, ČSSD 18,75%, ANO 2011 18,75%, TOP09&STAN 12,5%, KSČ 12,5%, ODS 6,25%

Bukvice (účast: 15,32%)
ANO 2011 47,05%, ČSSD 17,64%, TOP09&STAN 11,76%, SSD 11,76%, LEV 21 5,88%, KSČM 5,88%

Butoves (účast: 28,96%)
KSČM 34,61%, ANO 2011 21,15%, TOP09&STAN 11,53%, ČSSD 9,61%, ODS 7,69%, SSD 3,84%

Bystřice (účast: 11,96%)
ANO 2011 33,33%, TOP09&STAN 15,15%, ČSSD 15,15%, KDU-ČSL 12,12%, ODS 9,09%, SSD 9,09%

Cerekvice nad Bystřicí (účast: 14,88%)
ANO 2011 17,58%, SSD 15,38%, ČSSD 12,08%, KSČM 9,89%, Úsvit 8,79%, Piráti 8,79%

Červená Třemešná (účast: 25,21%)
ANO 2011 30%, TOP09&STAN 20%, KSČM 16,66%, Úsvit 13,33%, PB 6,66%, ND 3,33%

Češov (účast: 12,21%)
ANO 2011 30%, Úsvit 15%, KDU-ČSL 10%, ČSSD 10%, SSD 10%, TOP09&STAN 5%

Dětenice (účast: 15,14%)
ANO 2011 20,45%, TOP09&STAN 18,18%, KSČM 15,9%, ČSSD 12,5%, Piráti 5,68%, KDU-ČSL 4,54%

Dílce (účast: 21,95%)
Úsvit 33,33%, ČSSD 22,22%, KSČM 11,11%, Evropani 11,11%, ANO 2011 11,11%, ODS 11,11%

Dobrá Voda u Hořic (účast: 11,82%)
ANO 2011 20,37%, KSČM 14,81%, ČSSD 12,96%, ODS 12,96%, SSD 9,25%, KDU-ČSL 5,55%

Dolní Lochov (účast: 35,71%)
TOP09&STAN 33,33%, ČSR 13,33%, ODS 13,33%, SSD 13,33%, SNK ED 6,66%, KDU-ČSL 6,66%

Dřevěnice (účast: 24,18%)
ANO 2011 31,81%, KDU-ČSL 15,9%, TOP09&STAN 15,9%, ČSSD 13,63%, Rozumní 6,81%, ODS 6,81%

Holín (účast: 21,02%)
ANO 2011 23,23%, TOP09&STAN 20,2%, ODS 12,12%, KDU-ČSL 9,09%, KSČM 8,08%, ČSSD 8,08%

Holovousy (účast: 20,53%)
ANO 2011 19,76%, ČSSD 17,44%, Piráti 13,95%, KDU-ČSL 10,46%, TOP09&STAN 8,13%, KSČM 8,13%

Hořice (účast: 17,76%)
TOP09&STAN 15,99%, ANO 2011 14,43%, ČSSD 12,3%, KSČM 11,4%, ODS 11,07%, Piráti 6,23%

Cholenice (účast: 10,99%)
ANO 2011 31,57%, Úsvit 26,31%, TOP09&STAN 15,78%, KSČM 10,52%, ČSSD 5,26%, ODS 5,26%

Chomutice (účast: 11,64%)
ANO 2011 24,59%, ČSSD 18,03%, KSČM 14,75%, ODS 14,75%, SSD 9,83%, KDU-ČSL 4,91%

Choteč (účast: 29,52%)
TOP09&STAN 20,83%, ČSSD 18,75%, ANO 2011 18,75%, KDU-ČSL 10,41%, ODS 8,33%, Úsvit 6,25%

Chyjice (účast: 21,26%)
ČSSD 26,92%, KDU-ČSL 15,38%, ANO 2011 11,53%, TOP09&STAN 7,69%, KSČM 7,69%, ODS 7,69%

Jeřice (účast: 15,99%)
ANO 2011 17,64%, TOP09&STAN 15,68%, KSČM 13,72%, SSD 13,72%, Piráti 7,84%, Rozumní 5,88%

Jičín (účast: 18,54%)
ANO 2011 16,94%, TOP09&STAN 16,18%, ČSSD 12,54%, KSČM 12,24%, ODS 10,16%, KDU-ČSL 6,31%

Jičíněves (účast: 12,92%)
ČSSD 19,67%, KSČM 13,11%, ANO 2011 13,11%, ODS 13,11%, TOP09&STAN 9,83%, Piráti 9,83%

Jinolice (účast: 27,45%)
KDU-ČSL 19,04%, TOP09&STAN 16,66%, KSČM 14,28%, ANO 2011 9,52%, Úsvit 9,52%, ODS 7,14%

Kacákova Lhota (účast: 17,91%)
KSČM 25%, ČSSD 20,83%, ANO 2011 16,66%, SSD 12,5%, KDU-ČSL 4,16%, Rozumní 4,16%

Kbelnice (účast: 21,69%)
ČSSD 25%, ANO 2011 19,44%, TOP09&STAN 13,88%, ODS 11,11%, SSD 8,33%, KDU-ČSL 5,55%

Kněžnice (účast: 15,7%)
ANO 2011 28,12%, KSČM 25%, TOP09&STAN 12,5%, Úsvit 12,5%, ČSSD 6,25%, Piráti 6,25%

Konecchlumí (účast: 15,51%)
TOP09&STAN 36,17%, ANO 2011 10,63%, SZ 8,51%, PB 8,51%, KDU-ČSL 6,38%, KSČM 6,38%

Kopidlno (účast: 11,97%)
ANO 2011 21,67%, ČSSD 20,19%, TOP09&STAN 13,79%, KSČM 9,35%, ODS 6,89%, KDU-ČSL 5,91%

Kostelec (účast: 60%)
SSD 50%, TOP09&STAN 16,66%, ČSSD 16,66%, LEV 21 5,55%, ODS 5,55%, Piráti 5,55%

Kovač (účast: 21,7%)
ODS 27,27%, TOP09&STAN 13,63%, ČSSD 13,63%, SNK ED 9,09%, ANO 2011 9,09%, Piráti 9,09%

Kozojedy (účast: 12,93%)
ČSSD 38,88%, Piráti 16,66%, TOP09&STAN 11,11%, KSČM 11,11%, ANO 2011 11,11%, KDU-ČSL 5,55%

Kyje (účast: 14,89%)
Rozumní 28,57%, TOP09&STAN 28,57%, ČSSD 14,28%, ODS 14,28%, Úsvit 14,28%, SNK ED 0%

Lázně Bělohrad (účast: 17,32%)
TOP09&STAN 20,3%, ANO 2011 15,74%, ČSSD 12,14%, KSČM 10,81%, KDU-ČSL 9,86%, ODS 8,53%

Libáň (účast: 12,72%)
TOP09&STAN 21,59%, ANO 2011 19,31%, ČSSD 16,47%, KSČM 11,36%, ODS 9,09%, KDU-ČSL 5,11%

Libošovice (účast: 16,96%)
ODS 16,66%, TOP09&STAN 15,15%, ANO 2011 15,15%, ČSSD 12,12%, KDU-ČSL 9,09%, SZ 7,57%

Libuň (účast: 19,26%)
ANO 2011 25,6%, TOP09&STAN 14,4%, KSČM 12%, ČSSD 12%, Piráti 10,4%, ODS 6,4%

Lískovice (účast: 16,28%)
ANO 2011 32,14%, TOP09&STAN 14,28%, ČSSD 14,28%, KDU-ČSL 10,71%, Piráti 10,71%, ODS 7,14%

Lukavec u Hořic (účast: 20,35%)
KDU-ČSL 19,14%, ČSSD 17,02%, ANO 2011 17,02%, TOP09&STAN 12,76%, KSČM 12,76%, Piráti 8,51%

Lužany (účast: 17,36%)
ČSSD 24,09%, ANO 2011 16,86%, TOP09&STAN 9,63%, SZ 9,63%, KSČM 8,43%, ODS 8,43%

Markvartice (účast: 16,09%)
ANO 2011 19,67%, ČSSD 14,75%, KSČM 13,11%, TOP09&STAN 11,47%, SZ 11,47%, Rozumní 6,55%

Miletín (účast: 16,39%)
ČSSD 15,38%, ANO 2011 14,52%, TOP09&STAN 11,96%, KDU-ČSL 11,11%, KSČM 11,11%, ODS 10,25%

Milovice u Hořic (účast: 13,33%)
ANO 2011 30%, TOP09&STAN 13,33%, ODS 10%, Piráti 10%, KDU-ČSL 6,66%, ČSSD 6,66%

Mladějov (účast: 16,1%)
ČSSD 15,71%, TOP09&STAN 12,85%, ANO 2011 11,42%, KSČM 10%, SSD 10%, ODS 8,57%

Mlázovice (účast: 18,7%)
ČSSD 21,34%, KSČM 19,1%, ANO 2011 16,85%, KDU-ČSL 7,86%, TOP09&STAN 7,86%, Rozumní 5,61%

Nemyčeves (účast: 23,64%)
ANO 2011 26,22%, KSČM 22,95%, ČSSD 11,47%, ODS 9,83%, Rozumní 8,19%, TOP09&STAN 6,55%

Nevratice (účast: 24%)
TOP09&STAN 31,03%, ANO 2011 20,68%, ČSSD 13,79%, ODS 13,79%, KSČM 10,34%, SSD 3,44%

Nová Paka (účast: 20,23%)
TOP09&STAN 22,82%, ANO 2011 15%, ČSSD 12,69%, KSČM 9,07%, KDU-ČSL 6,97%, ODS 6,9%

Ohařice (účast: 18,87%)
ANO 2011 70%, KDU-ČSL 10%, TOP09&STAN 10%, SZ 10%, SNK ED 0%, SP&NO! 0%

Ohaveč (účast: 31,15%)
TOP09&STAN 31,57%, ANO 2011 31,57%, ODS 15,78%, ČSSD 10,52%, SZ 5,26%, Piráti 5,26%

Osek (účast: 19,53%)
ČSSD 21,21%, ANO 2011 18,18%, ODS 18,18%, TOP09&STAN 12,12%, Piráti 9,09%, Rozumní 6,06%

Ostroměř (účast: 14,4%)
ANO 2011 25,46%, ODS 16,14%, TOP09&STAN 12,42%, KSČM 11,8%, ČSSD 11,18%, SSD 6,21%

Ostružno (účast: 20,73%)
ČSSD 47,05%, ANO 2011 17,64%, KDU-ČSL 11,76%, ODS 11,76%, KSČM 5,88%, SSD 5,88%

Pecka (účast: 14%)
ANO 2011 19,46%, TOP09&STAN 18,12%, ČSSD 12,08%, ODS 10,73%, KSČM 10,06%, KDU-ČSL 6,71%

Petrovičky (účast: 31,03%)
ČSSD 55,55%, TOP09&STAN 44,44%, SNK ED 0%, SP&NO! 0%, KAN 0%, ND 0%

Podhorní Újezd a Vojice (účast: 12,93%)
ANO 2011 31,34%, TOP09&STAN 17,91%, ODS 11,94%, KDU-ČSL 8,95%, ČSSD 5,97%, KSČM 4,47%

Podhradí (účast: 18,87%)
ČSSD 25,37%, ANO 2011 23,88%, KSČM 13,43%, TOP09&STAN 10,44%, ODS 5,97%, Piráti 5,97%

Podůlší (účast: 16,74%)
ANO 2011 22,22%, ODS 16,66%, KSČM 11,11%, KDU-ČSL 8,33%, TOP09&STAN 8,33%, SZ 8,33%

Radim (účast: 16,08%)
TOP09&STAN 23,63%, ANO 2011 21,81%, ODS 18,18%, KDU-ČSL 16,36%, ČSSD 7,27%, KSČM 3,63%

Rašín (účast: 12,28%)
TOP09&STAN 50%, ANO 2011 50%, SNK ED 0%, SP&NO! 0%, KAN 0%, ND 0%

Rohoznice (účast: 17,06%)
TOP09&STAN 20%, ČSSD 12,5%, KSČM 10%, ANO 2011 10%, Úsvit 10%, ND 7,5%

Rokytňany (účast: 22,22%)
ANO 2011 38,88%, Úsvit 22,22%, ČSSD 16,66%, Piráti 11,11%, TOP09&STAN 5,55%, HSS 5,55%

Samšina (účast: 13,91%)
KDU-ČSL 15,62%, Úsvit 15,62%, KSČM 12,5%, TOP09&STAN 9,37%, ANO 2011 9,37%, Rozumní 6,25%

Sběř (účast: 12,32%)
ANO 2011 24%, ČSSD 16%, Rozumní 12%, TOP09&STAN 12%, KSČM 8%, Úsvit 8%

Sedliště (účast: 21,18%)
ANO 2011 16,66%, ODS 16,66%, Úsvit 16,66%, KDU-ČSL 11,11%, Piráti 11,11%, Rozumní 5,55%

Sekeřice (účast: 36%)
ČSSD 22,85%, ANO 2011 22,85%, TOP09&STAN 11,42%, Rozumní 8,57%, KSČM 8,57%, ODS 5,71%

Slatiny (účast: 8,99%)
ANO 2011 24,39%, KDU-ČSL 19,51%, KSČM 12,19%, TOP09&STAN 9,75%, ODS 9,75%, Rozumní 4,87%

Slavhostice (účast: 13,51%)
KSČM 35,71%, TOP09&STAN 14,28%, ANO 2011 14,28%, PB 14,28%, KDU-ČSL 7,14%, Úsvit 7,14%

Sobčice (účast: 19,41%)
ANO 2011 21,73%, SSD 19,56%, ODS 17,39%, KDU-ČSL 8,69%, TOP09&STAN 8,69%, ČSSD 6,52%

Soběraz (účast: 27,5%)
TOP09&STAN 27,27%, SSD 22,72%, ANO 2011 13,63%, ODS 9,09%, Piráti 9,09%, KDU-ČSL 4,54%

Sobotka (účast: 15,97%)
TOP09&STAN 19,73%, ANO 2011 19,07%, ČSSD 13,48%, KSČM 9,53%, SSD 6,25%, KDU-ČSL 5,92%

Stará Paka (účast: 17,61%)
ANO 2011 15,54%, KDU-ČSL 14,48%, ČSSD 12,36%, KSČM 10,95%, Úsvit 10,95%, TOP09&STAN 10,6%

Staré Hrady (účast: 27,56%)
KSČM 26,19%, Rozumní 16,66%, ČSSD 14,28%, TOP09&STAN 11,9%, ANO 2011 7,14%, Piráti 7,14%

Staré Místo (účast: 17,8%)
TOP09&STAN 19,04%, ANO 2011 19,04%, Piráti 11,9%, Rozumní 9,52%, ČSSD 9,52%, KSČM 7,14%

Staré Smrkovice (účast: 19,16%)
ANO 2011 21,95%, KSČM 19,51%, TOP09&STAN 12,19%, ČSSD 12,19%, Piráti 7,31%,
Rozumní 4,87%

Střevač (účast: 5,91%)
ČSSD 21,42%, SNK ED 14,28%, KDU-ČSL 14,28%, Rozumní 14,28%, Piráti 14,28%, ANO 2011 7,14%

Sukorady (účast: 15,43%)
Úsvit 20,68%, KSČM 17,24%, ANO 2011 17,24%, KDU-ČSL 10,34%, TOP09&STAN 10,34%, HSS 6,89%

Svatojanský Újezd (účast: 32,86%)
KDU-ČSL 21,73%, ANO 2011 17,39%, SSD 13,04%, KSČM 8,69%, ČSSD 8,69%, ODS 8,69%

Šárovcova Lhota (účast: 17,96%)
ANO 2011 26,66%, KSČM 16,66%, LES 10%, ODS 10%, Piráti 10%, TOP09&STAN 6,66%

Tetín (účast: 21,43%)
KDU-ČSL 25%, SSD 20,83%, TOP09&STAN 12,5%, KSČM 12,5%, ČSSD 8,33%, ČSR 8,33%

Třebnouševes (účast: 10,89%)
ANO 2011 23,07%, TOP09&STAN 19,23%, ODS 19,23%, ČSSD 15,38%, SSD 7,69%, KDU-ČSL 3,84%

Třtěnice (účast: 14,98%)
ČSSD 22,5%, ANO 2011 17,5%, SSD 15%, Úsvit 12,5%, TOP09&STAN 10%, KSČM 10%

Tuř (účast: 21,88%)
ANO 2011 25%, TOP09&STAN 17,85%, KSČM 17,85%, ČSSD 14,28%, Rozumní 7,14%, ODS 7,14%

Úbislavice (účast: 23,51%)
ANO 2011 30%, TOP09&STAN 21,42%, KSČM 15,71%, ČSSD 10%, Úsvit 7,14%, KDU-ČSL 5,71%

Údrnice (účast: 20,74%)
KDU-ČSL 27,9%, ANO 2011 18,6%, ČSSD 11,62%, TOP09&STAN 9,3%, ODS 9,3%, Úsvit 4,65%

Úhlejov (účast: 27,5%)
KSČM 24,24%, ČSSD 18,18%, TOP09&STAN 12,12%, ODS 9,09%, ANO 2011 6,06%, Úsvit 6,06%

Újezd pod Troskami (účast: 24,81%)
ANO 2011 20,89%, TOP09&STAN 14,92%, ND 10,44%, KSČM 10,44%, Rozumní 8,95%, ČSSD 5,97%

Úlibice (účast: 20,19%)
ČSSD 38,09%, TOP09&STAN 11,9%, ANO 2011 11,9%, KSČM 9,52%, KDU-ČSL 7,14%, Úsvit 7,14%

Valdice (účast: 21,52%)
ANO 2011 15,58%, TOP09&STAN 14,02%, KSČM 12,2%, ČSSD 12,2%, RDS 5,45%, ODS 3,89%

Veliš (účast: 20,14%)
TOP09&STAN 24,13%, ANO 2011 20,68%, ODS 20,68%, ČSSD 10,34%, Piráti 10,34%, KDU-ČSL 3,44%

Vidochov (účast: 17,24%)
ANO 2011 34%, Piráti 16%, TOP09&STAN 14%, SSD 10%, ČSSD 8%, ODS 4%

Vitiněves (účast: 27,94%)
ANO 2011 32,89%, KSČM 18,42%, TOP09&STAN 14,47%, ČSSD 10,52%, Úsvit 6,57%, Piráti 6,57%

Volanice (účast: 14,21%)
TOP09&STAN 25,92%, KSČM 22,22%, ANO 2011 18,51%, ČSSD 11,11%, Rozumní 7,4%, Úsvit 7,4%

Vrbice (účast: 24,75%)
ČSSD 44%, KSČM 24%, ANO 2011 8%, ODS 8%, Úsvit 8%, KAN 4%

Vršce (účast: 17,03%)
ANO 2011 19,35%, TOP09&STAN 12,9%, KSČM 12,9%, ODS 12,9%, Úsvit 12,9%, SZ 12,9%

Vřesník (účast: 22,73%)
TOP09&STAN 26,66%, KDU-ČSL 20%, ČSSD 13,33%, ANO 2011 13,33%, Úsvit 13,33%, ODS 6,66%

Vysoké Veselí (účast: 11,39%)
KSČM 20,73%, TOP09&STAN 19,51%, ANO 2011 17,07%, ČSSD 9,75%, ODS 6,09%, SZ 6,09%

Zámostí-Blata (účast: 32,04%)
TOP09&STAN 45,45%, ODS 21,21%, ANO 2011 12,12%, SSD 9,09%, KDU-ČSL 6,06%, KSČM 3,03%

Zelenecká Lhota (účast: 17,97%)
ANO 2011 30,43%, KSČM 21,73%, Úsvit 17,39%, ODS 8,69%, KDU-ČSL 4,34%, TOP09&STAN 4,34%

Železnice (účast: 20,88%)
ANO 2011 26,47%, TOP09&STAN 17,15%, ČSSD 11,27%, KDU-ČSL 9,31%, KSČM 8,82%, ODS 5,39%

Žeretice (účast: 12,08%)
TOP09&STAN 20,83%, Úsvit 20,83%, ANO 2011 16,66%, ČSSD 12,5%, SP&NO! 8,33%, SNK ED 4,16%

Židovice (účast: 4,9%)
ANEO 40%, ČSSD 20%, ANO 2011 20%, HSS 20%, SNK ED 0%, SP&NO! 0%

Žlunice (účast: 20,39%)
ČSSD 21,42%, KSČM 11,9%, ANO 2011 11,9%, PB 9,52%, KDU-ČSL 7,14%, LEV 21 7,14%

Zkratky použité v textu – u méně obvyklých stran:
ANEO – Aktiv nezávislých občanů
SSD – Strana svobodných občanů