Kulturu a zvyky tohoto společenství přítomným přiblížila Terezie Dubinová PhD ze společnosti Baševi o.p.s. Jičín. Zájemci se dověděli mnoho nových informací a prohlédli  si hroby od těch nejstarších až po poslední, kdy byl hřbitov ukončen. Zhruba k dvaceti náhrobkům je nově k dispozici překlad z hebrejštiny.