Radnice získala více jak jedenáctimilionovou dotaci na rekonstrukci Komenského ulice, a tak nic nebránilo projekt za 14,2 milionů s DPH odstartovat. Jak už dříve uvedl starosta města Josef Cogan, Komenského ulicí projede denně více jak čtyři tisíce vozidel, na křižovatce u náměstí je to o dalších dva tisíce navíc. „Ulici chceme dát do odpovídajícího technického stavu, navíc chceme, aby působila esteticky,“ okomentoval investici starosta.

Modernizace ulice byla zahájena rekonstrukcí chodníků a dotkne se úseku od hlavní komunikace I/16 (ČSOB) včetně křižovatky s ulicí Na Tržišti.

Ulice zůstane jednosměrná. Na hlavní příjezdové tepně do náměstí ale dojde k výrazným změnám. Šikmé stání před základní školou se změní v podélné po obou stranách ulice, tato oblast bude vyzdvižena nad terén a zadlážděna. Nově vzniknou dvě vyvýšená místa pro přecházení – u ČSOB, a od pošty až po prodejnu potravin u Antona (vizualizace). Dojde také k významnému rozšíření chodníků, které budou mít žulovou zádlažbu. Ulice získá nové osvětlení, doplňkovou zeleň a vyroste tu i stromořadí z okrasných třešní. Asfaltový povrch silnice pak získá novou obrusnou vrstvu.

Zatím je provoz v Komenského ulici omezen, o prázdninách bude ulice kompletně uzavřena. Deník o tom informoval za dodavatele prací Martin Hajtman. Objízdné trasy budou včas vyznačeny. V druhé etapě má akce pokračovat modernizace chodníků až k vlakové zastávce.