„Zřízení právního subjektu z městské knihovny není podle mě řádně připraveno. Navrhuji tento bod odročit," konstatoval Vladimír Roučka. Zastupitelé souhlasili.

„Jsem ráda, že je jednání odročeno a že můžeme vše prodiskutovat," uvedla ředitelka knihovny Stanislava Benešová. „Domnívám se, že tato změna by nebyla pro naše zařízení přínosná," vyjadřuje se k záměru, který předložil zastupitelům šéf odboru školství a kultury Bohuslav Benč. Ten se naopak domnívá, že vzhledem k výši rozpočtu a pravomocím vedoucího bude větší samostatnost organizaci ku prospěchu.