Rekonstrukci provede firma TZB Kladno, která s nabídkovou cenou 930 tisíc korun bez DPH zvítězila ve výběrovém řízení. Do práce se pustí během letních měsíců a půjde o kompletní instalaci nových rozvodů a radiátorů.

Knihovna se zároveň zbaví své staré kotelny, pocházející z počátku 90. let. V současné době její provoz už není efektivní, nehledě na její rychle se horšící kondici. Zařízení bude proto odstraněno a knihovnu čeká připojení na teplovod vedoucí od stadionu, kde je moderní kotelna s vysokou úsporností.
Výstavbu teplovodu má starosti Správa nemovitostí města Jičína. Náklady se pohybují okolo jednoho milionu korun.

Na tento kanál je už dnes napojena Základní škola Husova, pokračování pod kopec podél Fügnerovy ulice je tedy logickým krokem. Během prodloužení bude vystavena i odbočka na pozdější připojení mateřské školky.