Slavnostní křest proběhl v neděli 28. března. Starosta městečka Tomáš Komárek ocenil dlouholetou snahu Martina Vágenknechta o mapování mlázovické historie. Zásadní podle něj rovněž bylo, že kronikář nepožadoval autorský honorář, tudíž bylo možné knihu vydat za rozumnou cenu, dostupnou široké veřejnosti. K tomu přispěla také volba levné, ale kvalitní knihařské dílny. O publikaci, vydané nákladem 250 kusů, byl mimořádný zájem. K 21. dubnu je kniha vyprodána, dotisk se neplánuje.   (tk)