O organizaci
Zdravotní klaun je nezisková organizace s celostátní působností, která přináší humor a radost hospitalizovaným dětem, geriatrickým pacientům a dalším potřebným v oblasti zdravotnictví, čímž přispívá ke zlepšení jejich psychického a tím i celkového zdravotního stavu, a to prostřednictvím speciálně vyškolených zdravotních klaunů a souvisejících projektů. 

Zdravotní klauni chodí za nemocnými dětmi pravidelně. Cílem projektu je přinést pacientům odreagování a dobrou náladu. To pomáhá v uzdravení.

Bláža Kotrlá alias Lucie Dlabolová je zdravotní klaunkou čtvrtým rokem. Zúčastnila se konkurzu a uspěla. Civilním povoláním je divadelní dramaturg.
„Vždycky jsem říkala, že pro mne je klaunské řemeslo mistrovským a vždy jsem před ním měla respekt. Nikdy mě nenapadlo, že bych tohle mohla dělat," svěřuje se.

Humor je prý skvělý komunikační kanál a pokud je humoru člověk otevřen, může ho vytvářet každý.

„Ne vždycky se klaunům podaří děti zcela rozesmát, ale určitě se podaří dosáhnout úsměvu nebo utišení emoce, a to je vždy dobrý výsledek. Je to vzájemná zpětná vazba, jde o společné dílo," směje se potrhlá Bláža. „Včera jsme byli s kolegou v hradecké nemocnici. Byla tam maminka s miminkem, kterému jsme chtěli zazpívat. Ono se místo smíchu rozbrečelo, pak jsme rádi, když dokážeme děti zklidnit, aby přestaly plakat. To je v takových situacích nejdůležitější," domnívá se doktor Parník.

Doktor Parník – Ivo Farský je původní profesí historik. Vysvětluje, že scénky, humorné skeče jsou pokaždé jiné. Závisí na prostředí, okolnostech, příležitostech, na inspiracích přímo na pokoji. S Blážou se mu prý vtipkuje skvěle. „Někdy bych chtěl v pokoji ležet a užít si humoru z druhé strany," vyslovuje nesplněné přání.

V současné době navštěvuje 85 zdravotních klaunů přes 65 nemocnic v celé republice. Ročně tak potěší 70 000 pacientů. V roce 2014 se uskuteční více než 3 700 zdravotních klauniád v celé České Republice.

Klauni z Hradecka vyrážejí mimo pardubické a hradecké nemocnice do Ústí nad Orlicí, Náchoda, Jičína, Trutnova a do domova důchodců ve Sloupnici.