Kryté schodiště z roku 1735, vystavěné mezi lékárnou a chrámem  Nanebevzetí Panny Marie, je ve špatném stavu a nutně potřebuje oživující injekci. Tu by mohla aplikovat packá radnice, která se tento týden stala majitelem objektu. „Klášterní schody na nás bezúplatně převedla církev. Tu jsme požádali o předání začátkem ledna. Převod musí  ještě posvětit zářijové zastupitelstvo," potvrzuje nám horkou informaci starosta Josef Cogan.

Radnice má v plánu připravit projektovou  dokumentaci k opravě a pokusí se zajistit i dotace z oblasti památkové péče. „Pokud se nám to nepodaří, oprava bude pokračovat po částech  z vlastních zdrojů města," upozorňuje Josef Cogan s tím, že na schodiště by se měly vrátit i repliky čtyř původních  obrazů malíře Antonína Mühla z roku 1889. Zachycovaly čtyři výjevy ze života Panny Marie.