Projekt Pomáháme školám k úspěchu je dlouhodobý a systematický vzdělávací program pro veřejné základní školy, který je výhradně financován Nadací The Kellner Family Foundation. Rodinná nadace manželů Renáty a Petra Kellnerových vznikla v roce 2009. Mezi zapojenými školami je i Základní škola v Železnické ulici v Jičíně.

„Projekt je velice přínosný a smysluplný,“ hodnotí aktivitu zástupce ředitele pro I. stupeň jičínské čtvrté základní školy Jitka Tománková. Děti vede k tomu, aby se učily rády, aby se uměly učit. Je založen na kritické gramotnosti, kritickém myšlení, čtenářské gramotnosti. Jičínská škola je do projektu zapojena prvním rokem a už měla možnost čerpat od nadace peníze na zakoupení knih pro žákovskou knihovnu.

„Hodně jsme si jako učitelé posunuli myšlení, pomohla nám kolegiální spolupráce, která nás velice obohacuje a také finanční dary, díky kterým můžeme podporovat čtenářskou gramotnost,“ dodává Jitka Tománková.