Vzhledem ke snížení dotace z rozpočtu Královéhradeckého kraje na regionální knihovnické služby totiž hledala cestu, jak tuto činnost zachovat. Jedinou variantou je pomoc obcí, které jsou do systému zařazeny a které by měly uhradit dvacet korun na jednoho obyvatele.

„Jsme městskou knihovnou a zároveň se staráme metodicky o vesnické a profesionální knihovny v našem regionu. Služba je hrazena z prostředků kraje. Navíc jsme vytvořili výměnný fond. To znamená, že každý rok nakupujeme nové knihy, které zaevidujeme, zabalíme a rozvážíme po obecních knihovnách. Když se přečtou, předáme je jinam," popisuje činnost ředitelka jičínské městské knihovny Jana Benešová. Jak sama říká, pro obce by nemělo smysl nakupovat publikace, které by se přečetly a pak ležely v regále.

Redukce z výšin
Kraj nyní přistoupil k redukci peněz a knihovníkům na příští rok garantuje pouze 72 % příspěvku (letos šlo o 1,44 mil. Kč). „Původně se měla dotace ponížit na polovinu, což by znamenalo zánik systému. Když jsme si spočítali náklady na příští rok, zjistili jsme, že službu udržíme jen v případě, pokud požádáme o pomoc sousední vesnice," objasňuje smysl žádosti ředitelka, která spolu s metodičkou jednala se starosty.

Podle prvních signálů se zadařilo, pouze jedna obec váhá. „Je s tím hodně práce, ale kéž by se systém udržel. Mám totiž obavy, že pokud se zhroutí, bude to znamenat i uzavření spousty knihoven, kde například pomáháme i s revizemi a statistickými výkazy. Vniveč by přišlo i vybavení z grantů," varuje Jana Benešová. Ředitelka si klade za cíl apelovat na nové krajské zastupitele, aby nadále podporovali regionální systém knihoven. Pokud by se částka z kraje, určená na knihovnictví, ještě dále snižovala, systém se zhroutí, malé knihovny zůstanou bez pomoci a zanikne efektivní nákup i cirkulace fondu.

Jak se na problém dívají sami starostové? Téměř všichni slíbili pomoc. V Lužanech už zastupitelé odsouhlasili podporu ve výši 11 tisíc korun. Bez problémů. Stejně tak tomu bylo například v Tuři. „Nikdo neměl námitek, cena je přijatelná," říká starosta Martin Řehák. Jednoznačně rozhodli i ve Slatinách.