Tentokrát s místními kasárnami. Radnice totiž obdržela „omluvenku" od vítěze výběrového řízení na zpracování projektové dokumentace výstavby nové obytné čtvrti, která má vzniknout na místě, kde ještě před pár desítkami let sídlila armádní posádka a následně ji nahradila těžká demoliční technika.

„Vítězná firma Intar totiž nakonec odmítla podepsat smlouvu o dílo, a to z důvodu naplnění kapacity jinými projekty," uvedla tisková mluvčí jičínské radnice Magdaléna Doležalová. Dodala, že před radními tak vyvstaly dvě otázky: Oslovit druhou firmu v pořadí, nebo soutěž zrušit? Nakonec padla volba na druhou variantu.

„Důvodem byl vysoký finanční rozdíl. Druhá firma v pořadí totiž nabízela své služby dražší o více než tři sta padesát tisíc korun," dodala tisková mluvčí s tím, že výběrové řízení tak bude vypsáno znovu a upraví se i zadávací podmínky. Do výběrového řízení vypsaného na jaře se přihlásilo osm společností. Firma INTAR vyhrála s nabídkou 1,58 milionu korun bez DPH. Nejvyšší nabídka byla za 4,27 milionu.

Projektanti měli zpracovat dokumentaci pro územní řízení, stavební povolení a pro provedení výstavby dopravní a technické infrastruktury a veřejných prostranství. Řídit se měli územní studií, kterou pro město zpracoval ateliér Cuboid Architekti. 

Architekti v osmihektarové lokalitě po kasárnách počítají zejména s rodinnými domy a v menší míře i s domy obytnými. V centru území navrhli mateřskou školu. V místě budou platit regulativy, aby zástavba plynule navazovala na současnou zástavbu na Čeřovce a na linii lipové aleje.

Samotná stavba sítí však bude možná až po změně územního plánu, která v lokalitě vytyčí vedení nové kanalizace. Na změně územního plánu nyní radnice pracuje. Druhou podmínkou pro stavbu sítí je demolice skladů v zadní části areálu, které patří okresnímu soudu. Město proto pracuje s ministerstvem spravedlnosti na dohodě o přestěhování skladů do nevyužívané městské kotelny v ulici Kosmonautů.

Většinu ostatních objektů v kasárnách dala radnice v minulých letech zdemolovat. Pokud by šlo vše hladce, mohly by stavební práce v lokalitě kasáren začít na přelomu let 2017 a 2018.

Původně měli areál kasáren přebudovat výhradně soukromí investoři. Žádný ze dvou pokusů předat kasárny soukromníkům se ale nenaplnil a město se v roce 2011 rozhodlo, že v revitalizaci bude pokračovat samo.