Rozdávaly se zdarma a packá radnice zvolila systém – kdo dřív přijde, ten dřív mele, vlastně kompostuje. Mezi čekajícími létala ostrá slova a prosadily se i tvrdé lokty.

Nádoby na domácí kompostování byly pořízeny v rámci projektu Domácí kompostování na Novopacku, impulsem pro žádost byl nový zákon o nakládání s bioodpadem. Žadatelem byl dobrovolný svazek Novopacko, který získal 105 nádob o objemu 450 litrů a sto kusů osmsetlitrových. Uhrazeny byly z devadesáti procent evropskou dotací.

Zájemci si mohli od pondělí požádat o plastovou schránku elektronickou formou nebo písemně přímo v kanceláři technických služeb, kde se nádoby rozdávaly. „Hned v pondělí bylo v areálu doslova srocení lidu. Vypadalo to jako fronta na banány, přišly zejména starší ročníky. Někteří žadatelé si dokonce přišli stěžovat i na městský úřad," popisuje vyhrocenou situaci místostarosta Pavel Bouchner.

Všech 205 nádob už mělo v pondělí nové majitele, někdo si je převzal fyzicky (v technických službách jich vyexpedovaly ten den 130), ostatní se stali vlastníky zatím na základě elektronické žádosti. Radnice totiž nechala sestavit pořadník, do kterého byli zařazeni lidé podle času podání žádostí a podle něho nádoby přidělila. Pořadník neuspokojených zájemců pak bude podkladem k získání další dotace k nákupu kompostérů v příštím roce. Ovšem pouze v tom případě, že bude vyhlášen grant.

Nádoby pro domácí kompostování putovaly také do Úbislavic (10 kusů), do Vidochova (10), na Pecku (30) a do Staré Paky (50).
Ve Staré Pace budou rozděleny až na jaře, na Pecce se rozdávaly na základě toho, kdo se dřív přihlásil. „Kompostéry už jsou všechny rozebrány. Veřejnost jsme informovali na stránkách obce i ve vývěskách, rozdělovali jsme podle klíče, kdo dřív přijde," říká k přerozdělení v Úbislavicích, kde obec doplácela nákup částkou tři tisíce korun, starosta Miloš Urban.

Nabyvatel kompostéru musí uzavřít s obcí smlouvu o výpůjčce do roku 2020, po této době přejde nádoba do jeho vlastnictví.