Více než 20 účastníků semináře mělo možnost se 29. října seznámit nejen s organizací, ale i s nově poskytovanou službou – péčí o cílovou skupinu jedinců s mentálním postižením v regionu. Doposud byla cílová skupina pracovníků sdružení jen jedna, a to jedinci s duševním onemocněním. Přítomné zaujala moderní, avšak ne nová metoda práce – metoda case managementu zahrnující partnerskou spolupráci odborníků ze všech oblastí života.

Součástí programu byla prezentace případové kazuistiky – praktická ukázka vlivu case managementu na život člověka s mentálním postižením. Se svým příspěvkem vystoupila i klientka Klára, která vyprávěla o své spolupráci s občanským sdružením Péče o duševní zdraví, dalšími odborníky a institucemi. Na jejím případu bylo názorně ukázáno, jak case management mění kvalitu života člověka s mentálním postižením, jeho možnosti a orientaci v běžném prostředí.

Nové poznatky
Cíl semináře se podařilo naplnit – nejen laická veřejnost, odborníci z řad lékařů, sociálních pracovníků a pedagogů, ale i rodiny, kterých se problematika bezprostředně dotýkala, získali nové poznatky o možnostech práce s lidmi s handicapem, především o možnostech zvyšování kvality jejich života ve smyslu samostatnosti, soběstačnosti, osobního rozvoje, pocitu spokojenosti a životního naplnění.

Case management je metodou v zahraničí běžně používanou, má své výsledky a řadu příznivců. Case manager je vzdělaný odborník v sociální oblasti a managementu, koordinuje a sám se osobně různou mírou podílí na společném cíli. Organizace, které tuto metodu ve své práci používají, vychází ze společensky žádoucí a odborníky požadované deinstitucionalizace a zosobnění péče o člověka.   Eva Baudyšová, sociální pracovnice