Přijal tehdy pozvání jičínského Volného sdružení učitelstva s občanstvem, aby obyvatele města seznámil s principy realismu. Přednášel zde tehdy celkem třikrát a to 8., 15. a 22. ledna.

Noviny se při této příležitosti ohradily, že se v souvislosti s Masarykovou přednáškou hovořilo o výslovné podpoře celé této akce jičínskou obcí. Kritizováno bylo především, že se přednáška konala v tentýž den jako krajinský sjezd svobodomyslné strany. To realisté brali jako snahu zabránit větší návštěvnosti Masarykovy přednášky.

Jeho vystoupení vyvolalo v Jičíně řadu protichůdných názorů. Jičínské noviny mu vytýkaly především to, že „…po celou debatu pan univerzitní profesor neodpovídal k věcným otázkám věcněji, nýbrž spokojil se s tím, že učiniv se soudcem ve vlastní při, sám rozsudek vznesl." (Jičínské noviny XXIV., 22. 1. 1905, č. 2, s. 3.) Nejdiskutovanější výrok však byla Masarykova výtka proti středoškolským profesorům: „Učitelé středních a nižších škol kazí mládež!" (Jičínské noviny XXIV., 19. 3. 1905, č. 6, s. 6.).

Páni profesoři pak, ještě více než Masaryka, kritizovali v této souvislosti chování dr. Jaroslava Lohaře, jičínského advokáta. Ten přímo v sále ukázal prstem na konkrétní osoby. Masaryk ale později prohlásil, že nemínil urazit profesorský stav.

Jako prezident

V době, kdy zavítal Tomáš Garrigue Masaryk do Jičína podruhé, 22. 10. 1921, se situace zcela změnila. Vítán totiž již nebyl vysokoškolský profesor, ale prezident nové republiky. Ve městě byl pečlivě připraven bohatý program, který se odvíjel v národním duchu. Podél cesty jej provázelo obyvatelstvo, které přišlo svého prezidenta přivítat k silnici, kudy projížděl.

Jičín byl velkolepě ozdoben a jeho slavnostní atmosféru dotvářel špalír, který utvořily krojované skupiny, školní mládež, spolky a korporace.

První kroky prezidenta vedly na vojenské cvičiště, kde sledoval cvičení nováčků. Promluvil zde také o významu nového státu. „Vítěz roku 1866 v poslední válce byl poražen s umírajícím Rakouskem zároveň. Naše republika obnovila náš stát v nové demokratické formě." (SOkA Jičín, AmJ, Pamětní kniha města Jičína, kniha 259.)

Poté byl v místní sokolovně přivítán jičínským sokolstvem v čele se svým starostou Josefem Matějkou.

Návštěva jičínských podniků

Dalším bodem Masarykovy návštěvy byly průmyslové podniky města. Nejprve zavítal do Rolnických družstevních podniků a poté do Knotkovy továrny, kde jej přivítal poslední ze zakladatelské generace této strojírny, Václav Knotek.

Závěrečným místem jeho návštěvy byla jičínská radnice, kde jej jménem města pozdravil starosta Josef Čihula. Zde také prezident přijal řadu delegací místních spolků, korporací, politických i církevních představitelů.

Dlouholetým Masarykovým přítelem byl v Jičíně profesor gymnázia a filozof Jakub Všetečka (1850 – 1931).   Hana Fajstauerová