„Dostáváme se tak do třináctého století. Dodnes stojících staveb z té doby, navíc v původní podobě, u nás mnoho nezbylo,“ konstatuje kastelán hradu Kost Jan Macháček a v rozhovoru se zmiňuje o dalším mapování historie, blízkých i vzdálenějších plánech a novinkách, ale také o řešení problémů s parkováním, se kterými se hrad stojící v údolí potýká.

Hrad Kost
Dobrá zpráva: hrad Kost získal ocenění Křišťálový špendlík

Proč je obtížné určit, jak se na návštěvnosti projevila revitalizace hradu?
Skončila v poněkud nešťastném období covidové pandemie, kdy průměrnou návštěvnost všech památek v republice ovlivňovaly restrikce. Následně přišla energetická krize. V těchto obdobích jen ztěžka můžeme odhadovat, jaký vliv měla právě revitalizace na celkovou návštěvnost. Můžeme však říci, že byla před rekonstrukcí i po ní podobná. To by mohlo znamenat, že nás uchránila před hlubokým propadem jako v případě jiných památek.

Zároveň můžete mluvit i o štěstí, že se uskutečnila ještě před zdražením stavebního materiálu i stavebních prací a dalších nákladů. O kolik by byla později dražší?
Samozřejmě, že to pro nás bylo dobře. Pokud by zvýšení cen přišlo v průběhu prací, položkový rozpočet by ztratil platnost a stavba by se výrazně prodražila v řádu desítek procent. Vzhledem k tomu, že evropská dotace je předem určená, museli bychom pro splnění podmínek k jejímu získání investovat z vlastních zdrojů. To by omezilo možnost investovat jinde. Měli jsme tak skutečně štěstí, že nás v průběhu rekonstrukce nezasáhly zásadní změny. Zároveň nám však covidové restrikce na stavbě přinesly personální komplikace a problémy byly i s dodávkami materiálu, protože někteří výrobci omezovali provoz a dodací termíny se prodlužovaly. Nakonec se naštěstí všechno podařilo stihnout.

Jaké jsou s odstupem reakce návštěvníků na novinky po opravách, co zejména se v jejich očích povedlo?
Reakce jsou stoprocentně kladné. Návštěvníci zejména oceňují celkový vzhled objektu, jelikož součástí oprav byla vydatná obnova pláště. Většina prací se odehrála pod povrchem. Zpevnění jádra a odvodnění je mimořádně důležité pro život památky, ale návštěvník to nevidí a neuvědomuje si, co se tam dělo. Co si však kromě opláštění uvědomí při prohlídce, jsou nové informace o stáří hradu. Při archeologickém průzkumu se ho totiž podařilo „zestařit“ o sto let. Dostáváme se tak do třináctého století. Dodnes stojících staveb z té doby, navíc v původní podobě, u nás mnoho nezbylo. Většinou jsou z nich kompletně přestavěné budovy nebo zříceniny.

Podařilo se již zjistit přesnější informace z následných analýz archeologů?
Ty budou ukončeny až v roce 2025. Zatím se jedná pouze o hypotézy, které je třeba laboratorně potvrdit. V současné době pracujeme s verzí, že první stavební počátky hradu řadíme kolem roku 1250, což hrad činí o přibližně sto let starším než je první písemná zmínka.

Je možné se v budoucnu v tomto směru dobrat i dalších zjištění o původu hradu?
Ano, doufáme v to. Horní areál hradu je v současné době považován za zdokumentovaný. Nové informace o vývoji celého sídla můžeme najít v jeho nejbližším okolí, které nabízí neprozkoumané lokality.

Hrad Kost.
Gotika v době technologií. Na hradě Kost lidé uvidí hologramy a 3D grafiku

Která místa to jsou, a jaké poznatky by mohly přinést?
Jedná se o přímé okolí hradu a vesnici Podkost, kde se mohou objevit další nálezy. Mohly by nám pomoci utvořit si obrázek, jak vypadalo podhradí, jak bylo velké, kolik tam žilo lidí a podobně. Mohli bychom tam získat informace, které se dají odvodit od jiných sídel a zjistit více o tom, jak hrad fungoval. Pokud najdeme například pozůstatky po nějakém tržišti, bude to znamenat, že jsme na křižovatce někdejších obchodních tras. Pokud ne, bude to značit, že Kost byla pouze sídelním hradem. To vše by nám pomohlo lépe určit historický význam a konkretizovat život lidí. Pro odbornou veřejnost je to velmi zajímavé a návštěvníkům by se to dalo krásně prezentovat prostřednictvím digitální vizualizace. Dokázali bychom animačně vykreslit nejen hrad, ale i nejbližší okolí.

Správci památek se často shodují v tom, že jakmile skončí jedna oprava, je již ve zpoždění ta další (občas s nadsázkou, občas ne). Jaké jsou stavební a technické výzvy na Kosti po tak významné revitalizaci?
S koncem rekonstrukce hradu jsme i my již byli zapojeni do dalšího projektu revitalizace rybníků v okolí. Tyto práce máme k letošnímu roku také úspěšně za sebou a nejbližší výzvou bude rekonstrukce Lobkovického paláce.

Hrad Kost v Českém ráji. První obrázek nabízí pohled na relikty obranné věže tzv. bergfrit, objevené v roce 2020. Druhý na základy brány odkryté v roce 2019.
Nové poznatky archeologů: Hrad Kost měl předchůdce

Co revitalizace rybníků Střední a Bílý obnášela?
Oba jsou v přímém kontaktu s hradem a došlo k odbahnění a obnově hrází. Pohled na ně nyní člověka mile překvapí. Hráze jsou nové, mosty vedoucí přes ně mají nové dláždění a navíc se po odbagrování nánosů ze dna zvětšil objem vody. To způsobuje ochlazení vody a díky tomu se tolik nemnoží okřenek, což je ten zelený žabinec, kterým rybníky v Českém ráji zarůstají.

Voda z rybníků prý měla v minulosti hrad v údolí zaplavit znepřístupnit v případě ohrožení.
Je to jen teorie, která vznikla z pověstí a skutečnosti, že historicky byly okolo hradu čtyři rybníky, z nichž dva se v devatenáctém století zavezly. Víme, že to technicky nebylo nikdy možné. I kdyby tehdy lidé protrhli hráze, zaplavit okolí by se jim nepodařilo. Poslední hráz by musela být neuvěřitelně vysoká, aby vodu zarazila a zůstala okolo hradu. Ve skutečnosti by veškerá voda odtekla a zůstalo by tam jen bahno.

Co máte v plánu s Lobkovickým palácem?
Měl by se opravit jeho plášť, takže v horním hradním areálu budou všechny budovy zvenku zrekonstruované. Částečně se obnoví omítky, které palác původně měl a naším hlavním úkolem je opět zpevnění a stabilizace skalního masivu, na kterém palác stojí. Dochází tam ke zvětrávání, pískovec není nejpevnější materiál a málokterý stavitel ve 14. či 15. století počítal s tím, že hrad bude touto dobou ještě stát.

Jak dlouho tedy Kost současných rekonstrukcích ještě vydrží?
Myslím si, že jí životnost prodloužíme minimálně o 200 let. Co se bude dít dál je dnes věštění z křišťálové koule.

Hrad Kost je jako jeden z mála u nás umístěn nikoliv na kopci, ale v údolí na pískovcovém ostrohu. Najdeme ho v Českém ráji, v obci Libošovice na Jičínsku.
Filmová místa: Na gotickém hradě Kost najdete Máchalovo okénko

Co se v poslední době povedlo z pohledu komfortu návštěvníků hradu, co pro ně chystáte v dohledné době?
Rozhodli jsme se věnovat pozornost i návštěvníkům z cizích zemí a od konce loňské sezony máme funkční audioguide, zatím v angličtině, pro příští sezóny přibydou další jazykové mutace.

Překvapí letos něco návštěvníky Kosti?
V letošní letní sezoně hrad přivítá více divadelních skupin, které na jeho nádvořích uvedou večerní hry pro mladší i dospělé diváky. Městské divadlo Mladá Boleslav uvede Drákulu a pražské divadlo Star hru Ať žijí strašidla pro menší návštěvníky.

Jaká je situace týkající se problémů s parkováním?
Ohledně parkovacích ploch probíhá vytváření studií, ale jelikož se hrad nachází v srdci Českého ráje, tedy v chráněných zónách CHKO, je třeba vést diskuze se všemi dotčenými subjekty. Tato operace je tedy dlouhodobá, ovšem naším společným cílem je vyřešit problematické parkování v okolí hradu.

Hrad letos v létě navštíví průměrně 700 návštěvníků denně.
Stomilionová oprava Kosti je u konce. Kvůli covidu je ale návštěvnost poloviční

Kost vloni získala ocenění Křišťálový špendlík společnosti Google na základě hodnocení uživatelů map. Co pro vás znamená?
Recenze na mapách společnosti Google pravidelně sledujeme a slouží nám jako zpětná vazba od našich návštěvníků. Ocenění se tedy velmi vážíme a máme ho vystavené na čestném místě v pokladně hradu.

Co máte na Kosti nejraději?
Na tuto otázku není lehká odpověď. Je to spousta věcí a nedokážu si rychle vybrat pouze jednu. Po zamyšlení bych řekl, že je to práce s lidmi. Nejde přitom pouze o návštěvníky, kdy přemýšlíte, jak hrad co nejlépe představit, ale také o průvodcovskou komunitu. Člověk se snaží postupně vytvářet z těch šestnáctiletých dětí, které přijdou poprvé, fundované průvodce, kteří s láskou a zaujetím předávají naše řemeslo dál.

Jak dlouho na Kosti působíte?
Celkem šestnáct let, z toho deset let jsem kastelánem.

Takže původně jste byl tím náctiletým začátečníkem?
Přesně tak. Zažil jsem si tu život průvodce a teď se snažím ho mladým zpříjemňovat jako kastelán.