V Jičíně se koledníci vydají do ulic od dnešního dne do soboty 11. ledna. V návaznosti na starou lidovou tradici chodí koledníci od domu k domu, zpívají koledu, žehnají příbytku a posvěcenou křídou napíší na vstupní dveře K†M†B†2014.

Vedoucí skupinky je vždy viditelně označen průkazkou a pokladnička s logem charity zapečetěna.
Darované finanční prostředky budou použity na podporu dobrovolnictví a na pomoc, kterou Centrum SASanka poskytuje rodinám s dětmi.

Výtěžek bude využit také na pomoc osobám z regionu, které se dostaly do nesnází bez vlastního zavinění (povodně, požár apod.), a na rozvoj projektu Adopce na dálku.

Navíc se ve prospěch sbírky koná benefiční koncert, a to v obřadní síni jičínského zámku v neděli od 16 hodin. „Děkujeme dobrým lidem, kteří u svého domu otevřou dveře a přivítají návštěvu Tří králů. Velké poděkování patří také zapojeným dobrovolníkům," vzkazuje z Oblastní charity Jičín, která akci zastřešuje, Věra Vaníčková. Více na: http://jicin.charita.cz/