V otevřeném dopise se učitelé ve třech bodech vyhrazují vůči popisu koncertu v knize. Ve druhé kapitole autorka na šesti stranách popisuje návštěvu koncertu na počest skladatele, který se uskutečnil 14. září 2018 jako součást festivalu Jičín - město pohádky. Na představení dětí tehdy přijel sám Vadim Petrov, který složil hudbu například k oblíbeným Krkonošským pohádkám, Krtečkovi nebo Spejblovi a Hurvínkovi. "Vyvracet nesprávná tvrzení je těžké. A vyvracet taková, která se mohou šířit celou zemí, je v podstatě nemožné. Chceme tímto způsobem obhajovat všechny zúčastněné dětí i nás a uvést na pravou míru některé dezinformace a projevit naši úctu k Vadimu Petrovovi," píší v dopise.

Kritizují především tvrzení, že ZUŠ na uspořádání koncertu čerpala evropské dotace, děti se na vystoupení téměř nepřipravily a ještě měly radost, že se jim to podařilo ošidit. "Veškeré práce na přípravě i realizaci koncertu byly provedeny na vrub pravidelné výuky a osobního volna všech zúčastněných, bez jakéhokoli plánovaného výdělku. Vadim Petrov velmi ocenil, že jeho skladby, které nejsou psané pro amatérské, natož dětské orchestry, takto zvládly," ohrazuje se škola.

Nehoda v Nové Pace
Kamion v Nové Pace nezvládl zatáčku, naboural dvě auta. Způsobil škodu za milion

Kniha získává pozitivní ohlasy

Román Veselé Vánoce, Kristýno! napsala Jindřiška Kracíková pro nakladatelství Albatros a knihu slavnostně pokřtila 6. října v Knihovně Václava Čtvrtka. Na pultech jičínských knihkupectví byla před Vánoci vyprodaná, mezi čtenáři ovšem získala pozitivní recenze. Proto kritika, kterou ZUŠ už před svátky publikovala, vyvolala u mnohých překvapení. Kniha podle autorky nepojednává o ZUŠ a jejích vystoupeních, je primárně o rozvedené fiktivní ženě, která žije v Jičíně a prožívá svůj osobní příběh, setkává se s lidmi a sdílí i jejich světy.

"V líčení koncertu ZUŠ není žádná osobní antipatie. Vycházela jsem z dojmu, který na mě mé první setkání s jejím vystoupením udělalo. Proti ZUŠce vůbec nic nemám a nechovám vůči nikomu z pedagogů pražádné emoce. Nacházíme se tři roky po koncertě, z nějž nehynoucí dojem mě inspiroval k napsání rozhovoru dvou posluchaček, které se jdou v rámci festivalu na koncert podívat a pak se o něm baví u vína. Je to odlehčený rozhovor. Výňatek uvedený ve vyjádření pedagogů ZUŠ je proto značně zkreslující," brání se Kracíková s tím, že kdyby chtěla na koncert skutečně napsat recenzi, udělala by to bezprostředně po něm formou reportáže. "Tam by konečně byla ta půda, na níž by se mohli pedagogové ZUŠ vymezit, hájit se, vysvětlovat, nařknout mě… nevím z čeho," doplňuje.

Podle ředitelky jičínské ZUŠ Jaroslavy Komárkové je ovšem forma, jakou se Jindřiška Kracíková o koncertu vyjadřuje, neférová a neuctivá vůči dětem a jejich učitelům a také vůči skladateli samotnému. "Teď to vypadá, že čerpáme fondy EU, ale vlastně je obcházíme, vedeme děti k neúctě ke stáří a ještě z toho budou páchat sebevraždu nebo budou na antidepresivech," hájí školu ředitelka.

V reakci na zmínku v knize se vyjádřila také dcera skladatele Petrova, který v roce 2020 zemřel. "Táta byl koncertem v Jičíně nadšený, a stejně tak byl nadšený výkony žáků ZUŠ Jičín. Koncert hodnotil jako velmi zdařilý. Tátovy skladby se totiž zdají být jednoduché pro svoji melodiku, ale jednoduché nejsou," píše Taťána Vojtová. Jindřiška Kracíková podle svých slov neměla v úmyslu škole ani skladateli uškodit. "Na Vadima Petrova ani jeho rodinu neútočím. A pakliže se panu Petrovovi koncert líbil i tak, jsem jedině ráda," doplňuje.

Ilustrační foto.
Nejtypičtější Češi kraje žijí podle statistik na Jičínsku

Uvést informace na pravou míru

Jestli se koncert náročných skladeb v těžkém prostředí chladného kostela povedl, nebo ne, mají čtenáři možnost sami posoudit v záznamu na serveru YouTube. Hlavním účelem vyjádření pedagogů ze ZUŠ je podle ředitelky uvést informace ve druhé kapitole na pravou míru a vyvrátit tak pochybnosti, které by mohly poškodit dobré renomé školy. Pod předvánoční kritikou knihy na zpravodajském serveru Dobré zprávy z Českého ráje se sešli odpůrci, ale také řada příznivců knihy a její autorky. Mezi nimi byli například manžel autorky Pavel Kracík z Jičínské besedy a jičínský publicista Bohumír Procházka.

Veselé Vánoce, Kristýno! je druhá kniha jičínské autorky. Oproti její prvotině, historickém románu Králova třetí žena, se nová kniha odlehčenou formou vyjadřuje k životě rozvedené ženy v Jičíně. Autorka vystudovala hebraistiku na Univerzitě Karlově v Praze a má doktorát z filologie a literatury zemí Asie a Afriky.

Celé znění otevřeného dopisu:

Vyjádření pedagogů ZUŠ J. B. Foerstera v Jičíně ke druhé kapitole románu „Veselé Vánoce, Kristýno!“ autorky Jindřišky Kracíkové

Na sklonku minulého roku vyšel jičínské spisovatelce Jindřišce Kracíkové román „Veselé Vánoce, Kristýno“. Ačkoliv autorka vydává svůj text za románový, tedy smyšlený, popisuje reálnou událost, tj. koncert školního orchestru k poctě Vadima Petrova, konaný před třemi lety 14. 9. 2018.

Fakta, že se koncert uskutečnil s účastí skladatele a jeho rodiny, kde se konal a při jaké příležitosti, kdo na něm promluvil, jaké skladby zazněly a jaká kniha byla v rámci akce představena, mísí spisovatelka se smyšlenkami. Běžný čtenář nemůže vědět, co je pravda a co autorská licence. A protože nepokrytých faktů obsažených v románovém textu je mnoho, může snadno nabýt dojmu, že má reálný základ vše popsané.

Citace z knihy: „Dozvídáme se, že děti nacvičovaly čtrnáct dní, protože přes prázdniny neměly náladu (…) Vadimu Petrovovi ukápne slza a ten chlapec vepředu s houslemi pod bradou si pomyslí: Vidíš, dědku, tak stačily tři zkoušky, víc ani ťuk, a stejně tě to dostalo.“ (…) Každopádně rodiče jsou rodiče, a tak dětem zatleskali vestoje, aby měly radost, a utvrdili je v dojmu, že mohou všechno ošidit a očůrat, protože to lidem takhle stačí. Na Adrianě bylo vidět, že jí to opravdu mrzí, zazoufala: „Tak nestačí. Doufám, že až na to ty děti přijdou, nepůjdou spáchat sebevraždu ani pro antidepresiva.“ Jičínská ZUŠ dokonce v románu podváděla, když na tento koncert čerpala dotace z EU.

Dcera Vadima Petrova JUDr. Taťána Vojtová, která se koncertu zúčastnila, ve své reakci na zmiňovanou druhou kapitolu románu Jindřišky Kracíkové zhodnotila hudební událost v dopise ředitelce ZUŠ Jičín Jaroslavě Komárkové: „Táta byl koncertem v Jičíně nadšený, a stejně tak byl nadšený výkony žáků ZUŠ Jičín. Koncert hodnotil jako velmi zdařilý a byl hrdý na Tebe, jako na jeho žačku, jak jsi s dětmi nastudovala jeho skladby. Tátovy skladby se totiž zdají být jednoduché pro svoji melodiku, ale jednoduché nejsou.“

Pro připomenutí koncertu přikládáme odkaz na YouTube kanál školy, kde je možné si celé představení poslechnout:

Zdroj: Youtube

Vyvracet nesprávná tvrzení je těžké. A vyvracet taková, která se mohou šířit celou zemí, je v podstatě nemožné. Chceme tímto způsobem obhajovat všechny zúčastněné dětí i nás a uvést na pravou míru některé dezinformace a projevit naši úctu k Vadimu Petrovovi.

1. Žádný z koncertů školy nikdy nebyl dotován penězi EU. Škola na uvedeném koncertu nijak neprofitovala, nebyla zainteresována ani na výběru a výši vstupného. Veškeré práce na přípravě i realizaci koncertu byly provedeny na vrub pravidelné výuky a osobního volna všech zúčastněných, bez jakéhokoli plánovaného výdělku.

2. Příprava koncertu netrvala 14 dní, ale 3 měsíce. Pedagogové studovali s dětmi, z nichž byly mnohé teprve na prvním stupni základní školy, nesmírně náročný repertoár již od jara. Vadim Petrov velmi ocenil, že jeho skladby, které nejsou psané pro amatérské, natož dětské orchestry, takto zvládly.

3. Vyjádření politování Vadimu Petrovovi (a jeho rodině) za to, že se nezaslouženě ocitl v ohnisku veřejné kritiky, mířené proti jičínské ZUŠ. Bohužel už můžeme adresovat naši lítost i projev vděku člověku, který nás opustil. Vděčnost jsme mu za jeho života vyjádřili. A možná je dobře, že si o sobě nemusel číst v románu Jindřišky Kracíkové a nemusel se dožít vyjádření naší lítosti.

„Vážíme si Vašeho umění, ušlechtilosti a lidskosti. Je nám líto, že jsme se s naším vystoupením dostali do osidel zášti, pomluv a nerespektu, který se jmenovitě dotkl i Vás. Nikdo z nás ani našich žáků neměl před, při ani po koncertě jakoukoli myšlenku na „ošizení“ přípravy nebo provedení koncertu. Všichni jsme prožili mnoho hodin nácviku a sehrávání ve společnosti Vaší hudby a na koncertě jsme vydali to nejlepší, co bylo v našich silách. Bylo nám ctí pro Vás hrát.“Pedagogové jičínské ZUŠ