Právě kraj byl totiž investorem do komunikace, o jejíž opravu žádal konecchlumský úřad už sedm let. „Zjistili jsme, že za poslední roky investoval kraj nejméně prostředků do oprav komunikací na Jičínsku. Nyní se snažíme tento deficit dohánět," omlouval zpoždění Josef Dvořák.

Bývalý šéf jičínských investic Jan Zachoval uvedl, že projekt byl hotov v roce 2012, zakázka se soutěžila třikrát. „Výsledná cena včetně DPH byla 4,5 milionu korun," říká k rekonstrukci vozovky v Kamenici, kterou v současné době spravuje kraj a zatím tak asi zůstane, neboť právě on zažádal na akci o evropské dotace.Pokud je získá, bude oprava zafinancována zpětně z evropských peněz.

„Před sedmi lety jsme zažádali kraj o převedení silnice na obec s tím, že ji před tím opraví. Smlouva byla podepsána před čtyřmi lety, projekt byl vyhotoven před dvěma roky, po komplikovaném výběru dodavatele firma nastoupila v polovině září a opravu ukončila 26. října. Pokud dopadnou dotace, kraj bude spravovat cestu ještě pět let," upřesňuje místostarosta Konecchlumí Rostislav Němec, který přiznává, že opravená cesta je pro sto obyvatel Kamenice doslova luxus.

Zprovoznění silnice si místní užili. Děti závodily na koloběžkách a kolech, soutěžily o nejhezčí nakreslené obrázky. Místní ženy napekly pro všechny sladkosti, čepovalo se i pivo a ani nevlídné počasí místní od zábavy neodradilo. „Žije se mi tu výborně, bydlíme tu deset roků a jsme tu moc spokojeni," říká za zdejší obyvatele Marie Hlavatá.